Superstuderende udvises af Danmark

Marius Youbi skal forlade Danmark, fordi han har arbejdet mere, end han havde lov til. Han siger selv, at han misforstod reglerne.

Marius Youbi

Den 30-årige ingeniørstuderende Marius Youbi fra Cameroun er blevet udvist af Danmark.

Youbi, der studerer på Aarhus Universitet i Herning, skal forlade landet i januar, fordi han efter myndighedernes opfattelse har arbejdet mere, end man må som studerende fra et tredjeland.

Marius Youbi er nødt til at arbejde for at få råd til sine studier - ifølge hans opholdstilladelse må han højest arbejde 15 timer om ugen.  Han siger selv til TV MIDTVEST, at han havde misforstået reglerne - han troede, at de 15 timer var et gennemsnit, der skulle fordeles over hele året, og har derfor i perioder arbejdet mere.

I 2014 fik han en bøde på 2500 kroner for at overtræde reglerne. Han betalte bøden, og troede, at sagen var ude af verden. Men nu kræver Udlændingestyrelsen altså, at han forlader Danmark - en afgørelse, han har klaget over.

2:23
Se indslag om udvisningen her

- Hvis det bliver afvist, taber jeg alt. Jeg er her for at studere. Jeg har et gennemsnit på 10, så jeg synes ikke, at afgørelsen er rimelig, siger han.

Den afrikanske ingeniørstuderende har under sin uddannelse i Herning fået stribevis af topkarakterer. Han har i forvejen en bachelorgrad i matematik.

Ingen kommentarer til den konkrete sag

Hverken integrationsminister Inger Støjberg eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil kommentere den konkrete sag.

I et skriftligt svar til TV MIDTVEST forklarer styrelsen dog, hvor udenlandske studerende maksimalt må arbejde 15 timer om ugen:

"Baggrunden for den begrænsede arbejdstilladelse er, at den studerende opholder sig i Danmark med henblik på at læse på et fuldtidsstudie. Den studerende skal dog ikke afskæres muligheden for at supplere sin forsørgelse med et deltidsjob – på lige fod med alle andre studerende.

Udenlandske studerende måtte indtil 31. december 2014 arbejde 15 timer om ugen. Med reformen om International Rekruttering, som trådte i kraft den 1. januar 2015, blev det ugentlig timeantal, som studerende må arbejde ved siden af deres studier, øget til 20 timer pr. ugen.  Muligheden for at arbejde 20 timer om ugen – lovligt – gælder dog først for studieopholdstilladelser givet i 2015 og frem.

 

 

 

2:25
TV MIDTVEST sendte i juli sidste år dette indslag, da Marius Youbi fik arbejde og dermed havde råd til at fortsætte sin uddannelse i Herning.