Nyt tilsyn træder til

I dag er første arbejdsdag for medarbejderne i de nye sociale tilsynsenheder.

Fra i dag er det ikke længere alle kommunerne, der skal holde øje med plejefamilier og sociale døgntilbud.

Fem er valgt ud

Fra nytår er tilsynet lagt ud til fem udvalgte kommuner. I Region Nordjylland er det fremover Hjørring kommune, der under navnet Socialtilsyn Nord, skal stå for det. I Region Midtjylland er det Silkeborg Kommune, der i enheden, Socialtilsyn Midt, har 70 medarbejdere siddende med og ansvaret for ca. 2000 plejefamilier og 600 døgntilbud i regionens 18 kommuner.

Skal styrke kvaliteten

Samlingen af godkendelses- og tilsynsopgaverne i fem enheder, er et led i regeringens socialreform. Undersøgelser har vist, at der i dag er meget stor forskel på, hvordan kommunerne løser opgaven. Målet med kun fem frem for 98 tilsynsenheder er at styrke kvaliteten i godkendelse af og tilsyn med de sociale døgntilbud.

Fra i dag er det ikke længere kommunerne, der skal holde øje med plejefamilier og sociale døgntilbud. I stedet får 70 medarbejdere i det nye Socialtilsyn Midt ansvaret for de godt 2000 plejefamilier og 600 døgntilbud i Region Midtjyllands 18 kommuner.