Ingen erstatning for sælskader

Der er ikke tradition for at erstatte vildtskader i Danmark, skriver miljøministeren til Danmarks Fiskeriforening.

Miljøminister Ida Auken vil ikke give erstatning til de fiskere, der får deres redskaber ødelagt af sæler.

Fiskeritidende.dk skriver, at miljøministeren har sagt nej til at mødes med Danmarks Fiskeriforening for at drøfte spørgsmålet om erstatning.

Fiskeriforeningen har ellers opfordret Ida Auken til at give fiskerne en midlertidig kompensation, men ministeren har sagt nej til mødet med den begrundelse, at hun tidligere har sagt nej, og at der heller ikke er aktuelle planer om erstatning.

- Når det gælder kompensation for sælskader, er der ikke tradition for at erstatte vildtskader i Danmark, skriver ministeren ifølge Fiskeritidende.

Bestanden af sæler i de danske farvande er vokset fra 1800 dyr i 1977 til over 16.000 i 2012.

Specielt kystfiskerne klager over, at sælerne bider garnene redskaber i stykker og derefter stjæler fiskene. Fiskerne mener derfor, at der igen skal indføres jagt på det ellers fredede havdyr.

TV MIDTVEST sendte den 1. september dette indslag om sæler i de danske farvande - og fiskernes ønske om at genindføre jagten:

03:33 Luk video