Fribørnehaver vinder frem: Pædagog-par vælger kommunalt tilbud fra til eget barn

Forældre prioriterer små dagtilbud til deres børn, mens de kommunale tilbud bliver større. Derfor driver flere og flere friskoler også vuggestue og børnehave.

Rebecca Kirkeby Jensen og hendes mand er begge pædagoger, og de arbejder begge i kommunale tilbud. Snart skal deres eget barn i børnehave, og der kigger de lige nu ud over de kommunale tilbud.

quoteDet kunne være rart, hvis der var et alternativ - at man også kunne vælge noget lille kommunalt og at de ikke bare lukker det hele for at det skal være stort og godt

Line Lindholm Schultz Jürgensen, Forælder, Struer

- Vi ved godt, hvor pressede man er, så nu prøver vi at kigge lidt ud over og ser om en mindre institution kan gøre det for os, siger Rebecca Kirkeby Jensen.

Parret bor i Struer, hvor kommunen i 2013 lukkede Struerskolens børnehave, men nu genopstår børnehaven – nu drevet af Struer Friskole.

Børnehaven får plads til maksimalt 30 børn, og det er et helt bevidst alternativ til Struer kommunes større institutioner. Det er også den centrale grund til, at Line Lindholm Schultz Jürgensen er taget til åbent hus.

- Fordi der ikke er flere små børnehaver tilbage i Struer nu hvor den Malthe (hendes søn, red.) går i, den skal lukke, siger hun.

Der er allerede skrevet 26 børn op til den kommende fribørnehave, og det er en tydelig tendens på tværs af kommunegrænser.

Artiklen fortsætter under indslaget.

Se hele indslaget om fribørnehaver.

Friskolernes udvikling

Følger friskolernes udvikling

Et stadigt stigende antal danske børn går i en friskole frem for en folkeskole, og i disse år får forældrene i større grad et alternativ til kommunale tilbud, når de skal vælge dagtilbud til de yngste.

Fribørnehaver og -vuggestuer vinder nemlig frem. Næsten hver tredje af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har allerede tilknyttet en børnehave.

- I de knap fem år jeg har været ansat som konsulent i foreningen, har jeg ikke fået kendskab til én eneste friskole, der har lukket sin vuggestue eller børnehave, påpeger Ole Carl Petersen, der er konsulent i Dansk Friskoleforening.

Tallene har været støt stigende, siden det for fire år siden blev muligt for friskoler også at have et dagtilbud. Over 3.000 danske børn tilbringer nu dagen i en vuggestue eller børnehave, som er drevet af en friskole.

Samme pris med færre børn

Gennem de seneste år er flere mindre kommunale børnehaver blevet lukket eller lagt sammen i Struer by, der nu er nede på tre større institutioner.

Har I lyttet til, hvad forældrene ønsker på deres børns vegne?

- Ja, det synes jeg, vi har. For det vi hører er, at forældre ønsker nogle dagtilbud af en høj kvalitet med højt pædagogisk indhold, og det leverer vi, siger Peter Vestergaard (B), formand, børne- og uddannelsesudvalget.

Størrelsen og normeringen er dog altafgørende for en række forældre.

- Det kunne være rart, hvis der var et alternativ - at man også kunne vælge noget lille kommunalt og at de ikke bare lukker det hele for at det skal være stort og godt, siger Line Lindholm Schultz Jürgensen.

Hør et længere interview med Peter Vestergaard, der forholder sig til kommunes politik på området.

Struer Friskoles børnehave kommer til at koste stort set det samme som en kommunal børnehaveplads.

- Vi har jo de samme midler, som man har fra kommunalt regi.  Og Økonomi, det handler om prioritering. Hvordan vi prioriterer pengene, og vi vælger jo så at prioritere det her, siger Jesper Villadsen, der er leder på Struer Friskole.

Peter Vestergaard fastholder dog, at beslutningen om at lukke og fusionere børnehaver hjælper på kvaliteten.

- Det har vi besluttet, fordi vi synes, at vi skylder børnene og forældrene i Struer Kommune, at de tilbud, vi har, lever op til den standard, vi gerne vil sætte - og den skal jo være høj, siger Peter Vestergaard.

Efter planen åbner Struer Friskoles børnehave den 1. oktober 2018.