Smider millioner i muslinger i Limfjorden

Hedeselskabet i Viborg satser 40 millioner kroner på opdræt af blåmuslinger syd for Oddesund. En god forretning - også for miljøet, lyder det.

Der er gode penge i limfjordsmuslingerne. Både i dem, der kan ende på spiseborde i hele Europa, og dem, der ender som foder til dyr.
Der er gode penge i limfjordsmuslingerne. Både i dem, der kan ende på spiseborde i hele Europa, og dem, der ender som foder til dyr.
Foto: Morten Thomsen TV MIDTVEST

Bestanden af blåmuslinger har været faldende de seneste år.

Men nu satser Hedeselskabet i Viborg 40 millioner kroner på opdræt af blåmuslinger i Limfjorden. De attraktive fjordmuslinger yngler og vokser på store net i vandet, og finder senere vej til spisebordene i hele Europa.

Hedeselskabet har i flere år lavet forsøgsopdræt, og høsten af muslinger ser lovende ud.

- Afhængig af, hvor stor koncentration af muslinger, der er på nettene, så forventer vi et sted mellem 6000-8000 tons muslinger i løbet af et år, fortæller Lars Skøtt Nielsen, der er administrerende direktør ved Blå Biomasse A/S i Thyborøn.

Mindsker fosfor og kvælstof

Og der er gode penge i limfjordsmuslingerne. Både i dem, der kan ende på spiseborde i hele Europa, og dem, der ender som foder til dyr. 

- Men der kan vi så tage de små af muslingerne og lægge ud på sandbankerne. Og det kan være med til at løfte bestanden, forklarer Klaus Astrup Nielsen, der er Strategi- og Innovationsdirektør ved Hedeselskabet.

En anden sidegevinst med det stort anlagte projekt er et renere vandmiljø i Limfjorden. Muslinger optager nemlig både kvælstof og fosfor, så folkene bag det store muslingeopdræt forventer at anlægget kan fjerne omkring 10 tons fosfor og 80-100 tons kvælstof om året. Netop derfor vil Hedeselskabet gerne udvide opdrættet til andre steder.

- Der er muligheder i andre fjorde i Danmark. Vi har bevidst startet i Limfjorden, hvor der er nogle af de bedste vækstbetingelser for at dyrke muslinger, forklarer Klaus Astrup Nielsen. 

Selskabet Blå Biomasse driver anlægget i Limfjorden, og ud over Hedeselskabet har også Thyborøn Invest skudt penge i projektet. 

2:25
Se mere om muslingeopdrættet i indslaget her.