Regionshospitalet i Viborg gør klar til ombygning

Godkender Region Midtjyllands politikere projektforslaget og giver 142 mio. kr. til ombygningen af hospitalet i Viborg, så står projektfolkene klar.

Skræddersyede og effektive rammer til behandling af patienterne på Intensiv Afsnit, nye en- og tosengsstuer til de indlagte patienter, fleksible ambulatorieetager, der kan tilpasses fremtidens skiftende behov, og en opfriskning af blandt andet eksisterende dialyseafsnit og operationsstuer.

Det kan patienterne se frem til, når Regionshospitalet Viborg i de kommende år bygger om på det eksisterende hospital. 

I løbet af december skal regionens politikere tage stilling til økonomi og organisation omkring den planlagte ombygning, som er en del af det samlede kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,16 milliarder kroner. 

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med ombygningen af det eksisterende hospital, så vi kan få nyt og eksisterende til at hænge godt sammen, siger projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

142 mio. kr. til ombygningsprojekt

Regionshospitalet Viborg søger om i alt 142 millioner kroner til ombygningen af det eksisterende hospital. Pengene skal bruges til planlægning og udførelse af byggeriet.  

Ombygningsprojektet er tidligere blevet tilpasset for at sikre kvaliteten af det nye akutcenter, men i alt 12.543 kvadratmeter af det eksisterende hospital vil fortsat blive berørt af den afsluttende ombygning.

- Som patient vil man i de kommende år opleve, at der bores og bankes flere steder. Og det er selvfølgelig én af de helt store udfordringer ved projektet - at vi bygger om på et hospital, samtidig med at vores læger og sygeplejersker fortsat skal kunne give patienterne en god og effektiv behandling. Så det er helt afgørende, at vi tænker os godt om og tager de nødvendige hensyn under byggeriet, siger Jeppe Juul Hansen.

Oprindeligt var planen, at ombygningen af det eksisterende hospital skulle foregå sideløbende med byggeriet af det 24.000 kvadratmeter store akutcenter, men af praktiske årsager har man valgt at udskyde dele af ombygningen.

- Det har vi gjort for at sikre, at vi kan få hele puslespillet til at gå bedst op - til mindst mulig gene for patienter og medarbejdere. Ved at rykke ombygningen lidt kan vi få flyttet afdelinger og funktioner ud i den nye tilbygning, før vi går i gang med ombygningen, forklarer projektchef Jeppe Juul Hansen.

Det nye akutcenter skal stå færdigt i løbet af 2018, og herefter fortsætter ombygningen af det eksisterende hospital frem mod 2020. Til den tid vil Regionshospitalet Viborg være udvidet til i alt 120.000 kvadratmeter.

Sagen blev behandlet af regionens hospitalsudvalg mandag den 5. december og skal til drøftelse i forretningsudvalget den 13. Regionsrådet tager endelig stilling til sagen den 21. december.

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.