Pihl: Bevar Finderup-bunker

Kristian Pihl Lorentzen vil holde den lukkede NATO-bunker i Finderup åben i fremtiden.

Når NATO-bunkeren i Finderup lukker, skal den ikke blot være et lukket minde om den kolde krig. Det er ønsket fra en nystiftet gruppe med Kristian Pihl Lorentzen, Venstre, i spidsen.

Sammen med administrerende direktør for Hedeselskabet Ove Kloch og folketingsmedlem Jens Christian Lund, Soc.dem., vil de arbejde på at skabe forslag til, hvad bunkeren skal bruges til.

Da forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, Venstre, mandag var på besøg på Flyvestation Karup, fik Kristian Pihl Lorentzen et klart mandat til at arbejde videre med idéen.