Nyt forsøg: Ældre bliver mindre syge

Beboere på plejehjem får det markant bedre, hvis de har en fast læge tilknyttet. Det viser et forsøg på blandt andet to plejecentre i Viborg.

Et nyt forsøg i Viborg Kommune viser, at en fast tilknyttet læge nedbringer antallet af piller som skal tælles op på plejecentret Kildehaven i Viborg.

Centret er et af syv danske plejehjem, der har været med i et forsøg med bemærkelsesværdige resultater. I godt to år er en af byens praktiserende læger kommet fast på centret hver uge, og over 80 procent af beboerne er nu patient hos den pågældende læge.

I en ny rapport fastslår Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at ordningen med faste læger har betydet et markant fald på 28 procent i antallet af beboere, der bliver indlagt på sygehus.

Marie Nielsen på 93 er en af de beboere, der haft glæde af den faste læge. Derfor har hun også kunnet skære på forbruget af medicin.

- Det var i ryggen det var galt, men nu har jeg det rigtig godt, siger hun.

Resultaterne har været så gode, at Regeringen nu vil udbrede ordningen med faste plejehjemslæger til hele landet.