Manu Sareen støtter mandlige sexofre

Socialminister Manu Sareen giver økonomisk støtte til værested i Viborg for seksuel krænkede mænd.

Kvisten i Viborg får tildelt 323.380 kr. i støtte fra socialministeren. De penge skal sikre, at mandlige ofre for seksuelle krænkelser får hjælp, og at der dæmmes op for tabuiseringen af det seksuelle misbrug af drenge og mænd.

- Seksuelt misbrug er særligt tabubelagt for mænd og drenge, som har været udsat for seksuelt misbrug. De har derfor et stort behov for hjælp og støtte. Ofte sidder de tilbage med en ubærlig skyldfølelse, og den skal de ikke stå alene med. Derfor er det vigtigt, at 'Kvistens' projekter i Århus og Viborg opsporer de mænd, der har været udsat for seksuelt misbrug og får dem til at åbne op, så dem, der selv har svært ved at bede om hjælp, også får den hjælp, de har behov for, siger socialminister Manu Sareen.

Projektets formål er at udvikle og afprøve en model for opsporing af seksuelt misbrugte mænd til gruppeforløb og individuel behandling. Grundlaget for projektet er en omfattende tabuisering af misbrug af mænd og drenge - en tabuisering, der danner en skyldfølelse hos de misbrugte, som hindrer dem i at søge hjælp. Eksempelvis er kun fem pct. af 'Kvistens' brugere mænd.

Projektets målgruppe er misbrugte drenge og mænd fra hele Midt- og Nordjylland. Konkret omfatter målgruppen i projektperioden 38 mænd, som efter planen skal gå i terapi. Aktiviteterne er rekruttering og uddannelse af ti frivillige gennem relevante uddannelsesinstitutioner. Desuden er aktiviteterne et efterfølgende kursusforløb, hvor de frivillige lærer om terapeutiske metoder. Herudover er der opsøgende aktiviteter som informationsmateriale, gruppe- og individuelle terapiforløb og oplæg til målgruppen. Forankringen af projektet er på frivillig basis og gennem en mindre brugerbetaling. Erfaringerne fra projektet skal udbredes til andre behandlingscentre, og projektet etableres i Århus og Viborg.

Pengene er en støtte fra Tips- og Lottopuljen, hvor Socialminister Manu Sareen tildeler 12,9 millioner fordelt på 105 projekter i hele landet. Støtten bliver uddelt med fokus på det frivillige arbejde. Pengene bliver tildelt organisationer, der støtter op omkring mennesker, der slås med psykiske eller fysiske problemer.

Projekterne løber frem til 31. maj 2015.