Leo undrer sig: Hvorfor skal autoværnet ikke beskytte cyklisterne?

Autoværn placeres som udgangspunkt ved grøften. Det er der en god grund til, lyder det fra Vejdirektoratet.

2:12
83-årige Leo Lund er glad for cykle rundt i det midt- og vestjyske. Der er dog langt imellem de steder, hvor autoværnet adskiller cykelsti fra vejen som her.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

83-årige Leo Lund fra Viborg kender cykelstierne omkring domkirkebyen bedre end de fleste.

Den ivrige motionscyklist hopper jævnligt i sadlen for at trampe afsted, men de mange kilometer skal helst tilbagelægges på sikker vis.

Derfor undrer Leo Lund sig over, at cykelturen mellem Løvel og Viborg langs med Rute 13 foregår uden et autoværn mellem ham og de hurtige biler.

- Nogle steder er autoværnet sat op mellem vejbanen og cykelstien, mens det steder står mellem cykelstien og grøften.

- Det beskytter bilisterne, men udsætter cyklisterne for en ekstra fare, mener Leo Lund.

Skal tage mange hensyn

Mandag fortalte TV MIDTVEST om en ny cykelsti i Salling, hvor autoværnet ikke beskytter cyklister.

Det har fået Leo Lund til tasterne for at gøre opmærksom på sin undren.

 - Jeg føler mig tryg, når jeg har et autoværn mellem mig og trafikken på vejen, siger han.

Flere steder i landsdelen er cykelsti og hovedvej adskilt af en midterrabat. Her ses en ny cykelsti i Salling.
Flere steder i landsdelen er cykelsti og hovedvej adskilt af en midterrabat. Her ses en ny cykelsti i Salling.
Foto: Hans Trier Vittarp, TV MIDTVEST

TV MIDTVEST har bedt Vejdirektoratet om at redegøre for placeringen af autoværn langs med veje, hvor der også er cykelstier.

Projektleder hos Vejdirektoratet Peter Lund Hansen oplyser, at autoværn langs med statsveje som udgangspunkt placeres ved grøften.

- Det sikrer, at bilister ikke kommer ud over skråninger og rammer faste genstande, siger han.

 Hvorfor placerer I ikke autoværnet mellem cykelstien og vejbanen?

- Vi er nødt til at se overordnet på sikkerheden. Der er en risiko for, at bilister bliver skubbet over i den modsatte vejbane, hvis de kører ind i et autoværn. Det kan give en ny, farlig ulykke.

Peter Lund Hansen er projektleder hos Vejdirektoratet. Han er ansvarlig for cykelstier langs med Vejdirektoratets veje i Midt- og Vestjylland.
Peter Lund Hansen er projektleder hos Vejdirektoratet. Han er ansvarlig for cykelstier langs med Vejdirektoratets veje i Midt- og Vestjylland.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Rabat beskytter cyklister

Peter Lund Hansen kender ikke de nærmere årsager til, at der nogle steder i Midt- og Vestjylland er placeret et autoværn mellem cykelsti og vejbane. 

Han understreger i samme ombæring, at man altid foretager en konkret vurdering, når der skal opsættes autoværn.

For at sikre cyklisterne laver Vejdirektoratet en tre meter bred rabat mellem vejbane og cykelsti. 

- Vores erfaringer viser, at det er den afstand, der skal være for at cyklisterne er sikre, forklarer han og tilføjer, at man flere steder fører cykelstierne væk fra hovedvejen.

På cykelstien ved Viborg vil Leo Lund ikke afvise argumenterne fra Vejdirektoratet.

- Men jeg synes, at der er meget snak om at sikre cyklisterne for at få flere af dem. Derfor synes jeg, at man først og fremmest skal tænke på dem, siger han.

Denne historie er begyndt med et tip
Har du noget, du gerne vil have fortalt, så fortæl det til os:
Send et tip til redaktionen