Kommune sat på plads

Viborg Kommune handlede forkert, da den trak tilbuddet om et bo-sted tilbage for en 18-årig pige med autisme. Det Sociale Nævn sætter nu kommunen på plads.

Mor: Det har været et mareridt

Socialudvalgsformand: Nu tager vi en dialog

Det sociale nævn har nu slået fast, at Viborg Kommune i sommer begik en klar fejl. 18-årige Ninna Kirk Christensen lider af ADHD kombineret med en sjælden form for autisme. Hun skulle 1. August være flyttet ind på Hinnerupkollegiet - et højt specialiseret døgntilbud til autister. Men da hun forinden fyldte 18 år, og ansvaret skiftede fra familieforvaltningen til voksenhandicap-forvaltningen, trak kommunen pludselig tilbuddet tilbage. Det til trods for, at børne- og ungdomspsykiatrisk regionscenter har anbefalet, at Ninna får massiv socialpædagogisk støtte, og en psykolog har anbefalet, at Ninna har personstøtte døgnet rundt.

Får medhold i klage

Familien klagede i sommer til Det Sociale Nævn og har nu fået medhold. Nævnet skriver blandt andet- at Ninna efter det i sagen oplyste har behov for et botilbud, som er egnet til længerevarende ophold. Nævnet skriver ligeledes:- Nævnet ændrer kommunens afgørelse og hjemviser med henblik på, at kommunen giver Ninna tilbud om konkret botilbud. Det betyder, at Ninna er berettiget til visitation til et botilbud efter servicelovens §108.Ninna selv fortæller, at hun græd af glæde, da hun hørte, hun fik medhold i Det Sociale Nævn.

Hinnerupkollegiet vil gerne samarbejde

Familien har stor tillid til Hinnerupkollegiets ekspertise inden for autisme og håber, Ninna nu kan få en plads der. Familien mødes med kommunen på torsdag, og Hinnerupkollegiets forstander siger til TV/MIDT-VEST, at når familien har mødtes med kommunen, kan Hinnerupkollegiet påny vurdere Ninnas behov og fortælle kommunen, hvilket tilbud hun bør have - alt sammen inden for et par uger. Hinnerupkollegiet har i dag blandt andet afdelinger i Hinnerup, Randers og Gødvad og får i løbet af foråret en ny afdeling i Viborg.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.