Karup bliver kommando-center

Karup bliver centrum for forsvarets tre operative enheder, hvis Søværnets Operative Kommando flyttes til Karup. En god idé mener forsvarschefen.

Færre chefer, en millionbesparelse og bedre koordinering af de operative enheder i forsvaret.

Det vil være resultatet, hvis Søværnets Operative Kommando flyttes fra Aarhus til Karup, som forsvarschef og general Peter Bartram forslår.

 - Tiden er inde til, at vi får én operativ enhed i forsvaret. En enhed, der på tværs af de tre værn koordinerer den operative indsats herhjemme og ude i verden, siger Peter Bertram.

Dermed vil forsvarets tre operative enheder, Hærens Operative Kommando (HOK), Søværnets Operative Kommando (SOK) og Flyvertaktisk Kommando (FTK) komme under samme tag.

Peter Bertram påpeger, at cheferne for de tre kommandoer er enige, om at en sammenlægning er vejen frem.

Forsvarsminister tilfreds

Det er i sidste ende en politisk beslutning at flytte SOK til Karup. Men forslaget fra forsvarschefen falder i god jord hos forsvarsministeren.

 - Det er godt, at forsvarschefen hele tiden tænker i det bedst mulige, effektive forsvar. Og det virker som om, at han har gødet jorden internt i forsvaret til, at sammenlægningen kan lade sig gøre, siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S) til Jyllands-Posten.

De tre borgerlige partier er klar til at stemme ja til en fusion.

Kan spare 82 millioner kroner

En sammenlægning vil betyde en besparelse på 82 millioner kroner. Det svarer til 15 procent af de operative kommandoers budgetter.

En sammenlægning vil desuden betyde, at mellem 100 og 150 mellemledere skal fyres.

Kommandosammenlægningen er en del af forsvarsforliget, hvor der skal findes 2,7 milliarder kroner på forsvaret.

Hør forsvarschef Peter Bartram fortælle om sammenlægningen her:

 

Forsvarschef Peter Bartram fortaller om sammenlagningen

Hør chef for Hærens Operativ Kommando Agner Rokos fortælle om sammenlægningen her:

Chef for HOK, Agner Rokos fortaller om sammenlagningen

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.