Hedeselskabet fylder 150 år

Den 28. marts kunnen Hedeselskabet fejre 150 året for stiftelsen af den erhvervsdrivende fond. Her får du et overblik over virksomhedens historie.

Med 150 år på bagen har Hedeselskabet udviklet sig fra at bestå af nogle få visionære natur-og miljø-tænkere til i dag at være en af de førende virksomheder på natur-, miljø- og energiområdet i Danmark og internationalt.

Dronningen besøger mandag selskabet, og i den forbindelse får du her et overblik  over de vigtigste nedslagspunkter i  virksomhedens historie. 

 

1866:

Fremsynede mænd med Enrico M. Dalgas i spidsen sætter sig for at organisere og samle kræfter med henblik på at etablere kunstige enge, samt opdyrke og tilplante på heden. Dermed bliver selskabet stiftet på Hotel Royal i Aarhus d. 28. marts 1866.

Virksomheden gør allerede fra begyndelsen en stor indsats for frugtbargørelse af de danske heder, hvilket er baggrunden for selskabets navn: Det danske Hedeselskab. Med frugtbargørelsen følger aktiviteter inden for engvanding og tilplantning med skove og læhegn, og derigennem skaber selskabet begyndelsen til en betydelig samfundsmæssig udvikling.

 

1894:

Enrico M. Dalgas dør i 1894, og dermed indledes en ny epoke, hvor en række stærke personligheder - heriblandt Dalgas’ egen søn Chr. Dalgas - kæmper om selskabets ledelse og om definitionen af selskabets formål og opgaver. 

1921:

En væsentlig forandring sker i Hedeselskabets status, da staten får sæde i bestyrelsen som et led i et betydeligt statsligt engagement i selskabets grundforbedringsaktiviteter.

 

1933 - 1945

Med 1930’ernes økonomiske krise udvikler Hedeselskabets aktiviteter sig i retning af samfundsnyttige, beskæftigelsesfremmende arbejder. 

Hedeselskabet spiller under krigen en vigtig rolle som direktorat på tørveområdet. Dette skyldes at selskabet administrerede statens anlægs- og driftslån til tørveproduktion.

 

1946 - 1961

I denne periode indgår selskabet et tæt samarbejde med landbruget om at gennemføre omfattende landvindings- og dræningsprojekter. 
Årenene efter krigen bliver brugt til at afbøde skaderne i de plantager,  der er blevet hårdt ramt.
Selskabet etablerer sine første spildevandsledninger i 1947-1948, og i de kommende år begynder Hedeselskabet at etablere renseanlæg.

 

1962-1971

Hedeselskabet gennemrører et af sine mest omtalte projekter, nemlig Skjern å-projektet, der omfatter regulering af åen og afvanding af tilstødende engarealer.  Det bliver en vigtig katalysator for den danske miljødebat og diskussion om befolkningens forventninger til det danske landskab.

 

1983 - 2000

På plantningssiden er Hedeselskabet i front, og udviklingen af nye teknologier og maskiner afføder ønsket om etablering af egen virksomhed i form af Silvatec Skovmaskiner. 
Aktiviteterne vedrørende skov og plantninger er efterhånden blevet samlet i Hedeselskabet Skov og Landskab, der i de senere år gennemfører en markant vækst inden for anlæg og drift af grønne områder. 

I 1999 udskilles Hedeselskabet Miljø og Energi i et selvstændigt datterselskab - Hedeselskabet Miljø og Energi a/s. 

Som led i udviklingen af forretningsområderne får Hedeselskabet en række datterselskaber i det følgende år. Samtidig arbejder de målrettet med internationalisering af forretningsområderne - og selskabet opnår i 2000 en kraftig vækst på de internationale markeder, primært i England, Skandinavien og Østeuropa.

 

2005-2006

Hedeselskabet udvikler strategisk platform med ny navnestruktur og brandstrategi for at styrke virksomhedens profil og fremtidige udviklingsmuligheder. Foreningen Hedeselskabet fortsætter i samme navn, og den juridiske status som en medlemsbaseret erhvervsdrivende fond fastholdes. Holdingselskabet skifter i 2006 navn til Dalgasgroup A/S, Hedeselskabet Skov og Landskab A/S til HedeDanmark a/s og Hedeselskabet Miljø og Energi a/s til Orbicon A/S. 

I 2006 etablerer Hedeselskabet ”Dalgas Innovation” med det formål at skabe og styrke innovation inden for natur, miljø og energi.

 

Det er i dag nøjagtig 150 år siden Dalgas begyndte at opdyrke og tilplante den jyske hede.

 

 

2016:

Hedeselskabet beskæftiger i dag mere end 2000 medarbejdere inklusiv associerede selskaber. I 2014 omsatte selskabet for cirka 2 milliarder kroner.  Virksomheden ejer i dag både Hede Danmark, Orbicon, Xergi og en række andre selskaber.

 

Kilde: Hedeselskabet.dk


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.