Hedeselskabet fylder 150 år

Den 28. marts kunnen Hedeselskabet fejre 150 året for stiftelsen af den erhvervsdrivende fond. Her får du et overblik over virksomhedens historie.

Hedeselskabet med hovedkontor i Viborg fylder 150 år.

Med 150 år på bagen har Hedeselskabet udviklet sig fra at bestå af nogle få visionære natur-og miljø-tænkere til i dag at være en af de førende virksomheder på natur-, miljø- og energiområdet i Danmark og internationalt.

Dronningen besøger mandag selskabet, og i den forbindelse får du her et overblik  over de vigtigste nedslagspunkter i  virksomhedens historie. 

 

1866:

Fremsynede mænd med Enrico M. Dalgas i spidsen sætter sig for at organisere og samle kræfter med henblik på at etablere kunstige enge, samt opdyrke og tilplante på heden. Dermed bliver selskabet stiftet på Hotel Royal i Aarhus d. 28. marts 1866.

Virksomheden gør allerede fra begyndelsen en stor indsats for frugtbargørelse af de danske heder, hvilket er baggrunden for selskabets navn: Det danske Hedeselskab. Med frugtbargørelsen følger aktiviteter inden for engvanding og tilplantning med skove og læhegn, og derigennem skaber selskabet begyndelsen til en betydelig samfundsmæssig udvikling.

 

1894:

Enrico M. Dalgas dør i 1894, og dermed indledes en ny epoke, hvor en række stærke personligheder - heriblandt Dalgas’ egen søn Chr. Dalgas - kæmper om selskabets ledelse og om definitionen af selskabets formål og opgaver. 

1921:

En væsentlig forandring sker i Hedeselskabets status, da staten får sæde i bestyrelsen som et led i et betydeligt statsligt engagement i selskabets grundforbedringsaktiviteter.

 

1933 - 1945

Med 1930’ernes økonomiske krise udvikler Hedeselskabets aktiviteter sig i retning af samfundsnyttige, beskæftigelsesfremmende arbejder. 

Hedeselskabet spiller under krigen en vigtig rolle som direktorat på tørveområdet. Dette skyldes at selskabet administrerede statens anlægs- og driftslån til tørveproduktion.

 

1946 - 1961

I denne periode indgår selskabet et tæt samarbejde med landbruget om at gennemføre omfattende landvindings- og dræningsprojekter. 
Årenene efter krigen bliver brugt til at afbøde skaderne i de plantager,  der er blevet hårdt ramt.
Selskabet etablerer sine første spildevandsledninger i 1947-1948, og i de kommende år begynder Hedeselskabet at etablere renseanlæg.

 

1962-1971

Hedeselskabet gennemrører et af sine mest omtalte projekter, nemlig Skjern å-projektet, der omfatter regulering af åen og afvanding af tilstødende engarealer.  Det bliver en vigtig katalysator for den danske miljødebat og diskussion om befolkningens forventninger til det danske landskab.

 

1983 - 2000

På plantningssiden er Hedeselskabet i front, og udviklingen af nye teknologier og maskiner afføder ønsket om etablering af egen virksomhed i form af Silvatec Skovmaskiner. 
Aktiviteterne vedrørende skov og plantninger er efterhånden blevet samlet i Hedeselskabet Skov og Landskab, der i de senere år gennemfører en markant vækst inden for anlæg og drift af grønne områder. 

I 1999 udskilles Hedeselskabet Miljø og Energi i et selvstændigt datterselskab - Hedeselskabet Miljø og Energi a/s. 

Som led i udviklingen af forretningsområderne får Hedeselskabet en række datterselskaber i det følgende år. Samtidig arbejder de målrettet med internationalisering af forretningsområderne - og selskabet opnår i 2000 en kraftig vækst på de internationale markeder, primært i England, Skandinavien og Østeuropa.

 

2005-2006

Hedeselskabet udvikler strategisk platform med ny navnestruktur og brandstrategi for at styrke virksomhedens profil og fremtidige udviklingsmuligheder. Foreningen Hedeselskabet fortsætter i samme navn, og den juridiske status som en medlemsbaseret erhvervsdrivende fond fastholdes. Holdingselskabet skifter i 2006 navn til Dalgasgroup A/S, Hedeselskabet Skov og Landskab A/S til HedeDanmark a/s og Hedeselskabet Miljø og Energi a/s til Orbicon A/S. 

I 2006 etablerer Hedeselskabet ”Dalgas Innovation” med det formål at skabe og styrke innovation inden for natur, miljø og energi.

 

00:29

Det er i dag nøjagtig 150 år siden Dalgas begyndte at opdyrke og tilplante den jyske hede.

Luk video

 

 

2016:

Hedeselskabet beskæftiger i dag mere end 2000 medarbejdere inklusiv associerede selskaber. I 2014 omsatte selskabet for cirka 2 milliarder kroner.  Virksomheden ejer i dag både Hede Danmark, Orbicon, Xergi og en række andre selskaber.

 

Kilde: Hedeselskabet.dk