Få ældre tager imod tilbud om ekstra pleje

De seneste tre år har seks af landets frikommuner solgt ekstra pleje til de ældre, der får hjemmehjælp eller bor på plejecentre. Men kun få har benyttet sig af tilbuddet.

En tur i wellness, hjælp til snerydning eller en ekstra hovedrengøring. Det er nogle af de ydelser, som ældre, der får hjemmehjælp eller bor på plejehjem, har haft mulighed for at tilkøbe i seks af landets frikommuner herunder Viborg og Vesthimmerland. 

Forsøget har kørt de seneste tre år, men har ikke været den store succes, viser en evaluering, som det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har foretaget.  

- Ordningen er blevet brugt meget lidt, og en af forklaringerne er, at de ældre synes, at de kommunale priser er for høje sammenlignet med de private leverandørers priser, siger programleder i KORA, Ulf Hjelmar. 

Prisen er for høj

Hidtil har det kun været private leverandører, der har haft tilladelse til at tilbyde tilkøbsydelser til de ældre, men de seneste tre år har seks frikommuner haft mulighed for at gøre det samme. 

Kommunerne har forsøgt at fastsætte priserne efter, hvad det i gennemsnit koster at udføre opgaverne. Det skal forhindre unfair konkurrence på markedet, men betyder samtidig, at priserne på den ekstra service er relativt høje, skriver KORA i en pressemeddelelse. 

Efterspørgslen på de kommunale tilkøbsydelser har derfor været begrænset. Til gengæld har kommunerne fået rosende ord med på vejen fra de borgere, som har benyttet sig af den ekstra service. 

- De ældre har været meget tilfredse med muligheden for at kunne købe ekstra ydelser hos kommunen. Det giver en ekstra tryghed og sikkerhed for kvaliteten, at de køber ydelsen hos den leverandør, som i forvejen kommer i hjemmet, siger Ulf Hjelmar. 

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.