Energi Viborg retablerer geotermi-areal i Kvols

Snart vil et naturskønt område igen kunne opleves, hvor det kuldsejlede geotermiprojekt ved Kvols fandt sted.

Arealet, der tidligere husede geotermiprojektet i Kvols, vil fra denne uge og frem til starten af november blive retableret tilbage til det naturskønne område, som det ligger i.

- Vi er glade for nu at være nået hertil, fortæller chef for Energi Viborg Kraftvarme, Benny Højholt.

Netop nu fjerner entreprenører belægningssten fra geotermi-arealet i Kvols, hvor der tidligere stod borerig og andet udstyr. Samtidig vil prøvepumpebassinet og regnvandsbassinet også blive nedtaget og fjernet fra stedet. Arbejdet forventes færdigt i starten af november. 

 De to boringer, der blev midlertidig forseglet i forbindelse med nedlukningen af boreprojektet tilbage i 2012, lukker og afslutter vi nu endeligt – helt efter Energistyrelsens retningslinjer, forklarer Benny Højholt.

Når alle belægningssten, bassiner med videre er fjernet, bliver arealet retableret som land-brugsjord – akkurat som det stod, inden projektets start.  

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.