Dom i Kvols-sag: Fjernvarme direktør vinder i retten

Den tidligere direktør i Viborg Fjernvarme Henry Juul Nielsen vandt i dag en landsretssag i kølvandet på geotermi-skandalen i Kvols.

Nu har både byretten og i dag også Vestre Landsret afgjort, at det var uberettiget at fyre og bortvise den tidligere direktør for Viborg Fjernvarme efter det kuldsejlede boreprojekt i Kvols. 

Landsretten stadfæster byrettens dom og  Fjernvarmeselskabet skal derfor betale en erstatning på 1,2 millioner kroner til den fyrede direktør. 

Sagen kort

Henry Juul Nielsen var en nøgleperson i historien om den mislykkede jagt på varmt vand i undergrunden til 15.000 forbrugere. Som direktør i Viborg Fjernvarme stod han i spidsen for boreprojektet. 

Det ambitiøse forsøg på at skaffe billig fjernvarme kulminerede i starteen 2012, med Henry Juul Nielsen som projektleder og boret sat i jorden ved Kvols. Men borearbejdet udviklede sig hele tiden således, at det blev dyrere end forventet. 

Udgifterne voksede fra omkring 12 millioner til 165 millioner før projektet blev stoppet. Siden blev fjernvarmedirektøren fyret og bortvist. Sidste år afgjorde byretten, at den bortvisning var uberettiget og nu har Henry Juul NIelsen også Landsrettens ord for, at bortvisningen var uberettiget. 

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.