Afslørede ulovligt hjemmeslagteri

Fire mand var i fuld gang med at slagte gæs og ænder, da myndighederne kom på besøg.

Fødevarestyrelsens Rejsehold lukkede onsdag aften et ulovligt hjemmeslagteri i Rødkærsbro.

Det var en anmeldelse til Skat, der gjorde myndighederne opmærksomme på slagteriet, og rejseholdet besøgte adressen sammen med Skat og politiet.

Slagteriet befandt på en landejendom, hvor fire mand var i fuld gang med at slagte ænder og gæs. Ejendommens ejer har tidligere haft en tilladelse til at slagte sine egne dyr, men den udløb i 2004 - slagtningen foregik dermed uden den krævede tilladelse fra myndighederne.

Tvivlsom hygiejne

Den ulovlige slagtning var tilsyneladende sat i system - aflivningen af dyrene foregik i eet rum og behandlingen i et andet.

- Vi kunne se, at der onsdag var slagtet 112 dyr på adressen. Der var ingen dokumentation for, hvor meget der er slagtet i alt, men udstyret var så omfattende, at det formentlig har været i brug flere gange, siger Finn Jørgensen, der er tilsynsførende ved Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Politiet beslaglagde slagteudstyret, og hjemmeslagteren kan nu se frem til en bøde.

Fødevarestyrelsen opfordrer alle, der måtte have købt fjerkræ fra landejendommen på Træholtvej 6, til at smide kødet ud. Finn Jørgensen betegner hygiejnen på stedet som tvivlsom: - Lokalerne var ikke egnet til slagtning.

 

Fire mand var i færd med at slagte mere end 100 gæs og ænder på landejendom, da Fødevarestyrelsens Rejsehold bankede på.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.