Efter afsløringer og afskedigelser: - Vi har lavet fejl

Efter TV2 Nords afsløringer om svigt på flere bosteder i Vesthimmerlands kommune har byrådspolitikerne nu lagt en ny plan for bostederne og visitation af borgere.

Vold, trusler og indkøb af stoffer var en del af hverdagen for nogle af de ansatte på en række bosteder i Vesthimmerlands kommune. 

Det har TV2 Nord i løbet af den seneste måned kunne fortælle, og nu griber de kommunale politikere ind i sagen. Kommunen har efter TV2 Nords afsløringer fået lavet deres egen redegørelse af forholdene. Den redegørelse er nu færdig, og den blev drøftet på et møde i sundhedsudvalget tirsdag eftermiddag. 

quoteMed to nye på de poster, så mener vi, at grundlaget er der for, at vi kan lave den kultur, der skal være for, at vi kan lave en kommune med de rette forhold.

Palle Jensen (S), Formand for Sundhedsudvalget, Vesthimmerlands kommune

- Vi kan konstatere, at vi har fejlvisiteret borgere. Det er klart, der er jo et problem mellem den, der har visiteret, og dem, der tager imod, og det er nu det, vi mener, vi skal have rettet op på. Så der er lavet en udviklingsplan, fortæller Palle Jensen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune. 

Det er dog en smule uklart, hvad udviklingsplanen helt konkret skal gøre for at undgå lignende fejl i fremtiden.

- Det er jo bare, at man visiterer borgere til bostederne, så de ansatte, der er der, har kvalifikationerne til det. Vi har brug for ro omkring den her sag, vi har brug for, at borgerne har det godt, og vi skal tage ansvar for, at medarbejderne ikke skal arbejde i et miljø, hvor man kan komme til skade. Det er jo grundlaget for, at borgerne skal være visiteret korrekt, fortæller Palle Jensen. 

To har mistet jobbet 

Allerede i efteråret 2018 konkluderede Arbejdstilsynet, at det var farligt for de ansatte på bostederne at gå på arbejde. Socialtilsyn Nord konkluderede samtidig, at flere bosteder i Vesthimmerlands Kommune havde udadreagerende borger boende, som de ikke var visiteret til at have boende.

Det viste sig senere, at dette var forhold som bostedernes ledelser bevidst forsøgte at dække over ved at snyde med egne tilladelser. 

Som en konsekvens af dette har kommunen afskediget den nu tidligere chef for handicap og psykiatri-området samt chefen for myndighedsområdet. 

- Vi har fundet det nødvendigt, at nu skal vi se fremad og med to nye på de poster, så mener vi, at grundlaget er der for, at vi kan lave den kultur, der skal være for, at vi kan lave en kommune med de rette forhold, fortæller Palle Jensen. 

Ifølge Palle Jensen er de fejlvisiterede borgere nu anbragt steder, der passer til deres behov. 


Læs flere artikler fra Vesthimmerland eller i kategorien Samfund.