Sundhedsdirektør i Vesthimmerland: Jeg er på ingen måde stolt

Kritisable forhold og episoder på bofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune får direktør i sundhedsforvaltningen til at beklage. En undersøgelse af forholdene på bostederne skal nu iværksættes.

Fejlvisiterede borgere, vold, sygemeldinger og fyringer. Det er nogle af de alvorlige fejl, som TV2 Nord søndag kunne afsløre har fundet sted på flere kommunale bofællesskaber for udviklingshæmmede under organisation Byen i Byen i Vesthimmerlands Kommune.

quoteDet er noget, jeg på ingen måde er stolt af.

Anne Krøyer, Direktør i Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

Søndag aften kunne TV2 Nord fortælle, hvordan pædagog Helle Fogh blev udsat for vold begået af en 41-årig beboer og sidenhen måtte lade sig sygemelde med en fyring til følge fra bofællesskabet Under Bøgen.

Direktør i Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, Anne Krøyer, beklager hændelserne.

- Det er noget, jeg på ingen måde er stolt af. Det er altid utroligt trist, når der sker voldstilfælde, og i særdeleshed når det ender med afsked. Det kan jeg kun meget dybt beklage er sket, men jeg kan desværre ikke lave det om, siger Anne Krøyer.

Skjulte oplysninger

Svend Nielsen er værge for sin bror og den 41-årige beboer, der begik overfaldet på Helle Fogh.

- Han er ikke i stand til at sige, hør her I behandler mig ikke ordentligt. Han gør det på en anden måde, når han føler sig klemt, så bliver han voldsom og udadreagerende, og det er jo måden han sådan siger på, der er noget galt, forklarer Svend Nielsen.

Bror til overfaldsmand: Vi fik intet at vide

Den 41-årige beboer var i løbet af sin tid på bofællesskabet i 2017 og 2018 involveret i 13 voldsepisoder. Det er bare ikke episoder, som den 41-åriges værge på noget tidspunkt får kendskab til. Ikke før TV2 Nord gør ham opmærksom på episoderne.

quoteNu er en ny leder sat ind i botilbuddet i Aalestrup, og jeg har tillid til, at der skabes en helt ny kultur, sådan at botilbuddet fremadrettet visiterer indenfor målgruppen.

Anne Krøyer, Direktør i Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

Også her beklager sundhedsdirektør Anne Krøyer for de kritisable forhold.

- Der er ingen tvivl om, at der er tale om alvorlige forhold, hvor jeg vil tage initiativ til at få undersøgt i dybden, hvordan det kan gå til, at en ledelse kan skjule forholdene, hvis det har været tilfældet.

Bofællesskabet under Bøgen i Aalestrup. 
Bofællesskabet under Bøgen i Aalestrup. 
Foto: Michael Schmidt Thomsen, TV2 Nord

- Det er hævet over enhver tvivl, at der skal ikke foregå det, der er foregået. Det er også derfor, at vi har ryddet op i forholdene, og det er derfor, at vi i dag heldigvis har et godt tilbud. Når pårørende ikke får de oplysninger, de skal have, så er det selvfølgelig kritisabelt, lyder det fra Anne Krøyer.

En tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord viser desuden, at bofællesskabet Under Bøgen, hvor den 41-årige mand boede, slet ikke er godkendt til at have en borgere med udadreagerende adfærd boende.

Ny ledelse til botilbuddene

Anne Krøyer siger, at der i dag er ordnede forhold på botilbuddene i Aalestrup. Man har blandt ansat en ny leder og i samarbejde med Socialtilsynet og Arbejdstilsynet forsøgt at sikre forholdene på bostederne.

- Nu er en ny leder sat ind i botilbuddet i Aalestrup, og jeg har tillid til, at der skabes en helt ny kultur, sådan at botilbuddet fremadrettet visiterer indenfor målgruppen, sørger for at tage hånd om personalet, og selvfølgelig også åbner op for, at personalet kan give udtryk for de meninger og holdninger, de har. Det har været problemet tidligere tilsyneladende, lyder det fra Anne Krøyer.

Samtidig iværksætter kommunen en undersøgelse af bofællesskaberne. Undersøgelsen foretages af kommunens egne folk.

- I første omgang er det kommunens juridiske afdelinger, der laver en redegørelse. Hvorvidt der så skal andre indover vil være en politisk afgørelse, forklarer Anne Krøyer.

Du kan se mere til de kritisable forhold i bofællesskaberne under organisation Byen i Byen i aftenens nyhedsudsendelse klokken 19.30 på TV2 Nord.