Opgiver ny CO2-sø i Thy: Ville forurene andre søer

Naturstyrelsen opgiver ideen om at skabe en ny sø i et moseområde ved Hundborg.

Idéen lød ellers simpel og effektiv.

Ved at skabe en ny sø ved Hundborg ville Naturstyrelsen mindske udslippet af CO2 til atmosfæren.

Men projektet bliver ikke til noget. Styrelsen har nemlig fundet ud af, at den nye sø også ville betyde en risiko for mere fosfor i flere nærliggende søer.

Naturstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man nøje har undersøgt mulighederne for at skabe den nye sø i samarbejde med Hundborg & Gjersbøl Moses pumpelaug. 

Ideen opstod, fordi regeringen har en ambition om at nedbringe CO2-udslippet, hvilket blandt andet kan ske ved at stoppe nedbrydningen af tørv. Tørv har et højt indhold af kulstof, og når tørven nedbrydes, frigives der CO2 til atmosfæren.

I 2016-2018 er der afsat 195 millioner kroner til etablering af lavbundsprojekter, som går ud på at sætte områder med tørv under vand, og i Thy regnede man sig frem til, at man kunne skabe en sø på 150 hektar ved at standse pumperne. 

Men det bliver altså ved ideen. 

Beregninger viser, at en ny sø også vil betyde en merudledning af 1,5 ton fosfor om året. Det ville ramme Nørhå Sø, Ove Sø, Ørum Sø og Roddebjerg Sø, der i forvejen er plaget af for meget fosfor.

- Projektet opfylder dermed ikke kriterierne, der ligger til grund for lavbundsordningen, og projektet kan derfor ikke gennemføres, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kort om projektet