Is-gigant rykker afdeling til Thisted

Logistik betyder, at is-producenten Premier Is nu flytter sin salgsafdeling fra København til Thisted.

Arbejdsgangen skal glide lettere. Derfor flytter Premier Is nu sin salgsafdeling til Thisted, hvor produktionen af de mange is også har til huse.

- Vi vil gerne have et bedre samarbejde internt i virksomheden. Ved at samle folk et sted fysisk får vi et bedre og mere effektiv salgsorganisation.

Det forklarer Christian Brink, der er virksomhedens kommercielle direktør, og han uddyber:

- Det er klart, at der ligger nogle besparelser i at flytte kontoret til Thisted. Men det er ikke det, der vægter. Det er ønsket om højere effektivitet, der er årsagen. Men så igen - effektivitet er selvfølgelig også kroner.

Flytningen af den ni mand store afdeling vil ske i løbet af efteråret.

Vil søge medarbejdere lokalt

Salgsafdeling vil blive placeret sammen med resten af Premier Is i en ny hovedbygning, som is-giganten indviede i april. Inden da skal virksomheden på jagt efter en håndfuld nye medarbejde.

- Sådan som det ser ud nu, er der tre - fire stykker, der flytter med til Thisted. Alle medarbejdere har fået tilbuddet. Men vi får altså behov for at rekruttere fire til fem nye medarbejdere i området, lyder det umiddelbare bud fra den kommercielle direktør.

Premier Is forventer, at arbejdet med at flytte salgsafdelingen vil være endeligt afsluttet ved årsskiftet.