Asylbørn til Thy

Landets første bosted for asybørn med særige behov kan være på vej til Thy.

Det er udlændingestyrelsen der har bedt Thisted Kommune om at oprette et bosted for asylbørn med adfærdsproblemer. Selvom der i forvejen bor knap 100 asylbørn på Asylcenter for uledsagede børn og unge i Agger og Vestervig, er der stadig behov for en adskildt afdeling til at tage sig af en håndfuld børn og unge med særlige behov. Det skriver P4 Midt og Vest.

Udgifterne vil blive betalt af staten, men det er byrådet i Thisted, der på tirsdag skal tage endelig stilling til sagen. Hvis det nye bosted bliver en realitet, kan de skaffe omkring 20 nye arbejdspladser.