Se regionens liste: Her er problemerne på Gødstrup

En ny liste fra Region Midtjylland opstiller en hele stribe problemer på det nye regionshospital.

Problemerne er mange på Regionshospitalet Gødstrup, erkender regionen i sin egen liste.
Problemerne er mange på Regionshospitalet Gødstrup, erkender regionen i sin egen liste.
Foto: Regionshospitalet Gødstrup

Årelange ventetider på en MR-scanning, manglende ny stråleterapi og problemer med avanceret analyseudstyr.

Det er nogle af de problemer, som ansatte og patienter møder på Regionshospitalet Gødstrup.

Det erkender regionen selv i et opslag på Facebook, der linker til hospitalets egen oversigt

- Desværre er det - af mange forskellige årsager - ikke alle de nye teknologier og koncepter, der kører, som de skal, her tre måneder efter vi blev færdige med flytningen til Gødstrup.

- Det betyder, at vi endnu ikke er oppe på det antal undersøgelser og behandlinger, som vi havde håbet. Og det giver desværre øgede ventetider for visse patientgrupper, erkender regionen i opslaget.

Listen nedenfor er ifølge regionen ikke udtømmende, og tidspunkterne kan rykke sig. 

Her er problemerne

Konkurs forsinker byggeri af Stråleterapien, neurologi og kræft

Etableringen af ny stråleterapi er forløbet som planlagt, oplyser regionen. Men nu er man blevet forsinket, da entreprenøren er gået konkurs i begyndelsen af juni.

Den ny stråleterapi erstatter den eksisterende stråleterapi på Gl. Landevej i Herning.

Når lokalerne til neurologi og kræft er klar til brug, giver det mulighed for, at de kan flytte fra deres midlertidige placering i Gødstrup til deres permanente placering og åbner herved for at Arbejdsmedicinsk klinik kan flytte fra Gl. Landevej til Regionshospitalet Gødstrup.

Her er problemet løst: Uvist

Kontorer og mødelokaler til neurologi

De ansatte på neurologisk afdeling har fortsat ikke deres egne kontorer og mødelokaler. 

Her er problemet løst: Udgangen af november

Manglende sug til affald og linned forsinker førerløse robotter

En konkurs har forsinket færdiggørelsen af anlægget til sug af affald og linned.

Det har blokeret for, at distribution af varer, mad, linned, uniformer med videre har kunnet distribueres med de førerløse robotter, der ellers er planlagt. 

Gødstrup
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Derfor er de såkaldte AGV'er nu parkeret i deres ladstationer, mens man manuelt må bringe mad og varer ud. 

Her er problemet løst: Indkørsel af sug i juli. Robotter et fuldt i brug i december 2020

Problemer med telefoni og patientkald

Hospitalets ansatte har flere udfordringer med det nye telefonsystem. Derudover er der problemer med en række andre digitale løsninger. 

Her er problemet løst: Uvist

Ingen individuel mad

Patienter har fortsat ikke mulighed for få mad, der er tilpasset dem og deres ønsker

Det skyldes udfordringer med at rekruttere personale. 

Maden skal efter planen kunne bestilles i alle døgnets 24 timer. 

Afdelingskøkken sygehus
Foto: Lone Bergholdt Hald

Her er problemet løst: Det er forventningen, at konceptet vil være rullet ud på alle somatiske sengeafdelinger efter sommerferien.

Manglende kapacitet på sterilcentralen

Sterilcentralen, der sørger for, at instrumenter m.v. er rengjort, har endnu ikke opnået den fulde kapacitet. 

- I forbindelse med den fulde ibrugtagning har det vist sig, at der er en række mindre uhensigtsmæssigheder og fejl på udstyret, som tilsammen har bevirket, at den umiddelbare kapacitet er reduceret, skriver regionen. 

Centralen har været i drift siden maj 2021, og man har løbende været i dialog med leverandøren. 

Her er problemet løst: Uvist

Manglende kapacitet i analysehallen

Det avancerede analyseudstyr i analysehallen, der analyserer blod- og urinprøver fra almen praksis, har flere problemer.

Hallen blev taget i brug i maj 2021, og man har løbende været i dialog med leverandøren. 

Her er problemet løst: Uvist

Lang ventetid på scanning

Skal du scannes på Regionshospitalet i Gødstrup, skal du indstille dig på at vente. Meget længe.

Det viser en opgørelse, som sundhed.dk har lavet.

For eksempel er der lige nu 166 ugers ventetid på MR-scanning. Omregnet til på den gode side af tre år.

20150611-154608-4-1600x1144we
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Også ultralyds-, CT- og MR-scanninger har lange ventetider. 

Derfor har regionen indgået en aftale om visitering til privathospital uden om Patientkontoret. 

Her er problemet løst: Uvist

Færre operationer end ventet

De ansatte på operationsafsnittet er endnu ikke lært op af deres sidemand. Det betyder, at man har reduceret kapaciteten på hospitalets operationslejer svarende til godt 10-15 procent af kapaciteten.

Derudover har man udfordringer med åbne lejer, der ikke kører optimalt. 

Dermed er den reelle operationskapacitet aktuelt på ca. 65 procent af det ideelle, vurderer regionen.

Her er problemet løst: Uvist, men sidemandsoplæringen afsluttes i august. 

Problemer med patientflow i Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling

Mange akutte patienter og mangel på sygeplejersker i Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling giver problemer med patientflow. 

Man har igangsat processer med målrettet oplæring af nye medarbejdere. Derfor kan en en ergoterapeut eller farmakonom blive tilknyttet afdelingen.

Her er problemet løst: Uvist