Mere end tre års ventetid på MR-scanning i Gødstrup

Er det akut eller førlighedstruende? Nej. Så skal du bag i køen og vente måneder og i flere tilfælde år for at komme til scanning i Gødstrup.

2:12
Det nyåbnede hospital i Gødstrup står med rekordlange ventetider for at komme i røntgen og scanning.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Skal du scannes på Regionshospitalet i Gødstrup, skal du indstille dig på at vente. Meget længe. 

Det viser en opgørelse, som sundhed.dk har lavet.

For eksempel er der lige nu 166 ugers ventetid på MR-scanning. Omregnet til på den gode side af tre år.

- Det er vi kede af, lyder det korte svar fra lægefaglig direktør Jens Friis Bak til TV MIDTVEST.

Det længere svar er både kompliceret og nuanceret.

Et sammensurium af nye og gamle udfordringer 

Indkøring af nyt udstyr på et nyt hospital, personalemangel og nye opgaver er blandt forklaringerne, når den lægefaglige direktør lister op, hvad ventetiderne skyldes.

Er det acceptabelt, at det giver så lange ventetider?

- Nej. Selvfølgelig er det ikke det, lyder svaret prompte.

Men når han er færdig med at snakke om manglende radiografer og MR-scannere, som nu også skal bruges til patienter for udredning af prostatakræft, er realiteterne ikke nødvendigvis så langstrakte, som ventetiderne antyder.

Der er ledige tider - men de er reserverede

For at imødekomme pukler og personalemangel vil Regionshospitalet Gødstrup formentlig tage telefonisk kontakt til de patienter, som skal have en tid til scanning.

Patienterne skal have en tid for at blive omvisiteret og få tilbudt en tid i en anden region eller i privat regi - på den anden side giver det ikke meget mening at få en tid flere år ude i fremtiden.

- Vi tager alle dem, som haster, fortsætter Jens Friis Bak.

For det er et individuelt skøn, og der er ledige tider. Men de skal også være dér i et vist omfang, fordi de patienter, som kommer i et kræftpakkeforløb, skal hurtigere til.

- Det er en balancegang at holde de ubenyttede tider ledig. Men selvom vi tog af de her tider, er ventetiden stadigvæk for lang. Løsningen er ikke et quickfix, afslutter han.

Ifølge Purnima Erichsen (K), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, har regionen indgået aftaler med privathospitaler, så der kan laves 200 MR-scanninger og 150 CT-scanninger ugentligt – og det er uden om patientkontoret, så det forkorter ventetider. 

Danske Patienter: - En ond spiral

Direktør Morten Freil er lidt ambivalent i forhold til forklaringen fra hospitalsledelsen i Gødstrup.

- I forhold til oplæring af ny teknologi kan det undre os, fordi man har vidst i lang tid, man skulle flytte til Gødstrup. På den anden side har vi længe hørt, at der mangler personale i sundhedsvæsnet, siger han til TV MIDTVEST.

Han ser på de lange ventetider med dyb alvor, fordi det kan få konsekvenser for både patienter og hospitaler, hvis de scannes for sent, da det i så fald vil gøre dem mere behandlingskrævende - fordi de burde være behandlet tidligere.

- Det er en ond spiral, og det er ikke noget, det enkelte hospital eller den enkelte region kan håndtere alene, afslutter han.

For selvom Regionshospitalet i Gødstrup rigtignok boner ud på sine ventetider, så er problemet større og landsdækkende.