Politikere står fast

Regionrådsmedlemmer vil stadig kæmpe for et sygehus i Gødstrup

Selv om regeringen i dag har besluttet at følge Erik Juhl-udvalgets indstilling om at satse på det eksistrende sygehus i Herning, frem for at bygge nyt i Gødstrup, nægter flere regionrådsmedlemmer at give op.

- Det er helt givet. Regionsrådet vil bygge et nyt hospital, siger Johannes Flensted Jensen, socialdemokratisk gruppeformand i Regionen.

TV/MIDT-VEST har mandag eftermiddag talt med flere gruppeformænd i regionen, og linjen er klar.

- Gødstrup skal blive til virkelighed. Sygehuset i Herning er ikke et alternativ. Det ligger i et område, hvor pladsen ikke er god. At bygge om på noget gammelt er ikke en fremtidssikker løsning, siger de konservatives gruppeformand, Paul Müller.

Han bakkes op af de radikales Ulla Fasting:

- Det vi har brug for er et sygehus i Gødstrup. Får vi ingen midler, så lad os finasiere ved hjælp af lån.

De enkelte partiers gruppeformænd mødes tirsdag sidst på eftermiddagen med regionsrådsformand, Bent Hansen. På et møde i regionshuset i Viborg vil man beslutte, hvordan man stiller sig overfor regeringens fordeling af sygehus-pengene.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.