- Utrygheden er der hele tiden

Fremtiden er endnu engang usikker for genoptræningscentrene i Lemvig og Skive.

Region Midtjylland er tvunget ud i en ny sparerunde - og det betyder endnu engang utryghed og frustrationer for de ansatte på sygehusene.

- Der er hele tiden en utryghed i ansættelsen. Og det er en helt anden måde at betragte vores fag på end for få år siden. Som det er nu, ved vi ikke, hvor den næste sparerunde kommer, siger tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Regionshospitalet i Skive,  Maja Fleischer.

Usikkerheden hersker blandt andet på neuro-rehabiliteringsklinikkerne i Skive og Lemvig. De var begge i spil og truet af lukning, da regionen sidste gang var gennem en større sparerunde. Dengang endte det med, at begge afdelinger blev bevaret, men nu frygter medarbejderne, at de atter risikerer lukning.

Maja Fleischer opfordrer politikerne til at træffe en varig beslutning, der kan holde på lang sigt.

Region Midtjylland skal samlet finde besparelser for over 800 millioner kroner.

Tillidsrepræsentant Maja Fleischer, Regionshospitalet Skive, om udsigten til en ny sparerunde: