Ny viden om faunapassager: Én hundelufter kan lægge naturbroerne øde

Et holdt forskere har de seneste år undersøgt faunapassagerne for at se, om dyrene egentlig vil bruge dem. Og det har kastet ny viden af sig.

En faunapassage er en slags bro, hvor naturens dyr på den ene eller den anden måde kan passere menneskeskabte forhindringer som eksempelvis motorveje.

Vejdirektoratet og Danmarks Jægerforbund har de seneste år undersøgt, om dyrene bruger passagerne til at krydse menneskets livsfarlige infrastruktur.

- Hvis man kigger på det relativt nye motorvejsnet i trekanten Herning-Aarhus-Vejle, vil man se, at det hegner dyrene inde i et felt, der er for småt for især hjortevildtet, der har brug for store områder for at trives, parre sig og opretholde bestandens genetiske diversitet, siger Niels Krogh Kristensen, der er biolog og medvirkende i undersøgelserne.

Et for lille område er skidt for dyrelivet, men hvis faunapassagerne virker, har de pludselig adgang til al den plads, de kan bruge.

Og undersøgelserne viser, at de virker. Nogle gange.

Faunabroen øst for Funder Ådal er meget brugt af især hjortevildtet, og brugen er steget, efterhånden som dyrene vænner sig til at benytte overgangen. Målingen viser, at antallet af pattedyr, der krydsede faunabroen steg for 2000 til 5000 i de tre år, man har undersøgt den.

Modsat har den længere landskabsbro over Funder Ådal slet ikke været besøgt af nogen af de større hjortevildtarter i hele perioden.

- Der er mange læringspunkter i denne undersøgelse. Det er tydeligvis en grundlæggende forudsætning for en velfungerende faunapassage, at den er placeret rigtigt i landskabet, ligger i ro og fred og er så beskyttet som muligt mod påvirkninger fra det øvrige samfund.

- Hvis bare en enkelt person lufter sin hund i passagen, kan der går en rum tid, før hjortevildtet vender tilbage, siger Niels Krogh Kristensen i en pressemeddelelse.