Ny liste: Nu har både Viborg og Silkeborg ghettoområder

I dag er ghettolisten blevet opdateret. To områder i landsdelen er kommet på.

Her ses et arkivfoto af boligområdet på Resedavej i Silkeborg. Foto: Kristian Andersen, TV MIDTVEST

To nye områder i Midt- og Vestjylland er i dag blevet skrevet på den meget omtalte ghettoliste, som Transport-, Bygning- og Boligministeriet opdaterer årligt.

Det drejer sig om Resedavej/Nørrevang i Silkeborg og Ellekonebakken i Viborg.

Læs også Bent Hansen får særlig rolle i regeringens ghetto-plan

De to områder er en del af i alt otte nye områder, der er kommet på listen. 1. december 2017 var der i alt 29 boligområder, mens der i 2018 er 29. Et område har forladt listen.

- De nye målrettede ghettokriterier peger på de boligområder, hvor der er problemer og behov for en indsats. Med den politiske aftale om initiativer på boligområdet, der bekæmper parallelsamfund giver vi kommuner og boligorganisationer en række nye redskaber, sådan at de effektivt kan gøre op med ghettoerne og sætte forebyggende ind i de udsatte boligområder, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg ser frem til at se, hvordan de nye redskaber bliver taget i brug. Særligt de nye ghettoområder forventer jeg går målrettet til opgaven med at udvikle en mere velfungerende bydel. Det samme gælder de 15 hårde ghettoområder, der nu skal udarbejde en udviklingsplan, der skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent.

Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde. Stigningen i antal områder på listen skyldes nye kriterier, som du kan læse herunder. Hele listen kan ses her.

Ghetto

Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.
  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Transport-, Bygning- og Boligministeriet