Vinteren kan blive historisk dyr for forbrugerne - Kim vil skrue op for brændeovnen

I Tim ved Ringkøbing har forbrugerne udsigt til mere end en fordobling i prisen på fjernvarme.

Kim Hyllested Kjærgaard vil skure op for brændeovnen, når priserne på fjernvarme stiger.
Kim Hyllested Kjærgaard vil skure op for brændeovnen, når priserne på fjernvarme stiger.
Foto: Sebastian Engelberth Hansen, TV MIDTVEST

Efter regn kommer sol. Og efter prisfald kommer prisstigning. 

I hvert fald kan de danske forbrugere se frem til en markant større varmeregning. Det viser tal fra Videncentret Bolius.

I den lille by Tim har borgerne udsigt til mere en fordobling i prisen 2022 sammenlignet med 2021

- Det vil jeg da gerne have været foruden, men vi er bundet på arme og ben. Vi har ikke nogle reguleringsmuligheder, fortæller Peter Mortensen, formand i Tim Kraftvarmeværk, der leverer til godt 320 husstande.

Udsigten til prisstigninger kommer efter et 2020, hvor mere end to ud af tre fjernvarmeselskaber ifølge Forsyningstilsynet havde sænket priserne i januar 2021 sammenlignet med samme måned året før. 

Men på grund af stigende energipriser går udviklingen nu den anden vej. For beboerne i Tim betyder det i snit en stigning i udgifter til varme på 1000 kroner i måneden. 

Tim Kraftvarmeværk får omkring 21 procent af sin varme fra solfangere, men de leverer ikke meget varme om vinteren. Derfor bliver værket mere afhængig af naturgas og el.
Tim Kraftvarmeværk får omkring 21 procent af sin varme fra solfangere, men de leverer ikke meget varme om vinteren. Derfor bliver værket mere afhængig af naturgas og el.

Tim Kraftvarmeværk genererer varme via værkets solfangere, varmepumpe og en gaskedel. De tre forsyninger leverer henholdsvis 21 procent, 65 procent og 14 procent af værkets forsyning. 

Formanden forklarer, at udsigten til højere el- og gaspriser sammenkoblet med mindre solskin vil ramme varmeforbrugerne i den lille by. 

- Vi kan ikke gøre noget ved det, når elprisen stiger med en faktor tre, forklarer han. 

Rekordhøje priser

Hos interesseorganisationen Dansk Energi har man set nærmere på udviklingen i prisen på el og gas. Her er konklusionen klar:

- I et historisk perspektiv er de nuværende elpriser rekordhøje, men vi så priser i på næsten samme niveau under de kolde vintre i både 2010 og 2011, siger konsulent i Dansk Energi Kristian Rune Poulsen til organisationens hjemmeside

For forbrugerne rammer stigningerne dog forskelligt afhængigt af ens varmeværk, men hos Ringkøbing Fjernvarme varsler man allerede nu prisstigninger for 2022. 

- Det kan ikke undgås, siger Hans Markussen, der er formand hos Ringkøbing Fjernvarme.

De faktiske prisstigninger vil afhænge af udviklingen i gas- og elpriser. Men formanden forventer, at de 4600 forbrugere i Ringkøbing vil skulle betale omkring 8000 kroner mere i 2022 sammenlignet med 2021.

Hans Markussen er formand for Ringkøbing Fjernvarme, der leverer til 4600 forbrugere.
Hans Markussen er formand for Ringkøbing Fjernvarme, der leverer til 4600 forbrugere.
Foto: Sebastian Engelberth Hansen, TV MIDTVEST

Forbruger vil skrue op for brændeovnen

I Tim kommer det bag på Kim Hyllested Kjærgaard, at han sammen med andre forbrugere kan se frem til en højere regning. 

- Jeg er tvunget til at betale, men jeg kommer til at supplere mere med min brændeovn, forklarer han. 

Han bor mindre end den gennemsnitlige bolig på 130 kvadratmeter. Derfor har han udsigt til en mindre stigning ende de 1000 kroner i måneden, som Tim Kraftvarmeværk forventer. 

- Det gør da meget ved en ferie. Jeg vil hellere bruge pengene på en jagtrejse, konstaterer han. 

Vestjyden kan dog glæde sig over, at han i løbet af sommeren har efterisoleret sit hus på 96 kvadratmeter. 

- Jeg håber da, at jeg slipper lidt billigere, konstaterer han.