Mange ål i Ringkøbing Fjord

Selvom ålen er en truet fiskeart, så fanger fiskerne i Ringkøbing Fjord lige nu rigtigt mange ål.

Ålen er en af verdens mest truede fiskearter. Den ene negative overskrift har afløst den anden om udviklingen i fiskeriet. Men for første gang i lang tid lyder der anderledes positive toner. I Ringkøbing Fjord fanger fiskerne i år væsentligt flere ål end sidste år.

- Jeg tror, vi har seks erhvervsfiskere, der leverer tal til os ude fra fjorden, og der kan jeg da se en fremgang på 75 procent i forhold til sidste år, siger åleeksportør Carl Peter Brasen fra Hemmet.

Åleeksportøren oplever, at vandmiljøet er blevet bedre. Fiskerne rapporterer, at der er kommet mere ålegræs, og det trives ålene i. Men en forsker på Danmarks Tekniske Universitet lader sig ikke rive med af begejstringen:

- Ålen er stadig en truet dyreart, og der er ikke noget der tyder på, at den bliver mindre truet de kommende år, siger Anders Roed, seniorforsker ved DTU.

Fiskere og eksportører glæder sig dog bare over, at der er en fremgang - lige nu.


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Erhverv.