Kræftsyg skal møde på jobcenter få dage efter operation

Hilde-Kristin Reed Mogensen er lige blevet opereret for kræft. Nu har hun fået besked på, at hun mister sine sygedagpenge og skal starte i et jobafklaringsforløb hos jobcentret.

Hilde-Kristin Reed Mogensen har været sygemeldt i et halvt år og blev i går opereret for brystkræft. Foto: Marc Killigren, TV MIDTVEST

- Det er grotesk. Må jeg ikke en gang blive færdigbehandlet, før jeg skal afklares?

Sådan spørger Hilde-Kristin Reed Mogensen fra Tim, dagen efter hun er blevet opereret for brystkræft.

Ifølge lægerne er hun ikke i stand til at komme i arbejde de næste tre måneder på grund af fysiske og psykiske mén, men fra 1. juni skal hun i gang med et jobafklaringsforløb ved jobcentret i Ringkøbing-Skjern Kommune.

-  Jeg føler mig ikke taget alvorligt. Jeg føler, at folk er ligeglade med syge. Når man ikke kan bruge sin energi på at blive rask, så føler man sig ikke særlig værdsat, siger hun.

03:40

Hilde-Kristin Reed Mogensen forklarer, hvorfor hun vil have ændret lovgivningen.

Luk video

Vil have ændret lovgivningen

Dagen før operationen modtog hun et brev i sin E-boks om, at jobcentret har vurderet, at hun fra den 1. juni ikke længere har ret til at få sygedagpenge.

Jeg overvejede, om jeg skulle aflyse operationen og strålebehandlingen, så jeg kan komme i arbejde hurtigst muligt for ikke at skulle kæmpe med det her system.

Hilde-Kristin Reed Mogensen

Det fik hende til at overveje, om hun helt skulle droppe operationen.

- Det gav mig et knæk, og jeg græd. Jeg overvejede, om jeg skulle aflyse operationen og strålebehandlingen, så jeg kan komme i arbejde hurtigst muligt for ikke at skulle kæmpe med det her system, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen, som har fire børn.

Som hovedregel kan man højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på ni måneder.

Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af den syges situation. Her bliver der taget stilling til, om perioden for sygedagpenge kan forlænges. 

Ifølge Hilde-Kristin er der ingen muligheder for, at det kan lade sig gøre i hendes tilfælde.

- Jeg ser et problem i selve lovgivningen. Ifølge lægen er jeg ikke kritisk syg mere, og der er ingen, der ved, om jeg om 134 uger er 100 procent tilbage på arbejdsmarkedet, så sygedagpengene kan forlænges, siger hun.

- Så længe man ikke er færdigbehandlet, burde man få forlænget sygedagpengene.

Hun får fra 1. juni en ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpssats.

Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

 • Du kan som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge fra den første fraværsdag. Udbetalingen ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. 
 • Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode.
 • Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.
 • Perioden kan forlænges, når en af syv betingelser er opfyldt:
 1. Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 2. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
 3. Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 5. En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
 6. Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.
 7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.
 • Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Kilde: borger.dk

Se mere

Tilbage til dyrlæge-jobbet

Hilde-Kristin Reed Mogensen har fået fjernet det ene bryst og alle lymfekirtlerne i armhulen efter seks måneder med kemobehandling.

Når såret er helet, skal hun i strålebehandling hen over sommeren, og desuden skal hun behandles medicinsk indtil februar næste år.

- Det er ikke fordi, jeg har lyst til at leve på kommunens penge. Jeg elsker mit arbejde, og jeg savner det.

Hilde-Kristin Reed Mogensen har fire børn og bor i Tim. Lige nu ligger hun på sofaen for at komme sig over sin kræftoperation i går. Foto: Esben Kock Jensen, TV MIDTVEST

Hun er dyrlæge og arbejder på Dyrlægecenter Vest i Ringkøbing. Her har hun lovning på, at hun kan komme tilbage i sit gamle job, når hun er rask. Men lige nu er hun ikke klar til det.

Læs også Udvalgsformand om at kræftsyg skal på jobcenter: Det er en forkert måde at behandle mennesker på

-  Jeg har et ansvar som dyrlæge for mine patienter, og at skulle stå og behandle dem med koncentrationsbesvær det vil jeg ikke udsætte nogen for.

- Når jeg kommer på sygehuset, så vil jeg også have friske læger, der behandler mig. Jeg kan ikke operere med de her sovende fingre, fordi jeg ikke kan holde instrumenterne, siger hun.

Hilde-Kristin Reed Mogensen delte i går et opslag på Facebook om hendes situation. Det er blevet delt og kommenteret adskillige tusinde gange.

02:37

Hilde Mogensen blev opereret i går, men i morgen fratager Ringkøbing Skjern Kommune hendes sygedagpenge, og hun skal møde på jobcentret.

Luk video