Udvalgsformand om at kræftsyg skal på jobcenter: Det er en forkert måde at behandle mennesker på

Kristian Andersen har nu bedt forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune om at undersøge sagen.

Udover at være folketingskandidat for Kristendemokraterne er Kristian Andersen også formand i beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Esben Kock Jensen, TV MIDTVEST

På trods af at Hilde-Kristin Reed Mogensen fra Tim lige er blevet opereret for kræft, har hun nu fået besked på at møde på jobcentret til et jobafklaringsforløb. Loven siger nemlig, at man ikke kan modtage sygedagpenge mere end 22 uger inden for en periode på ni måneder, medmindre kommunen vurderer, at et konkret tilfælde kræver det anderledes.

I sådan en situation her kan vi jo allesammen se, at der er en bagside, som ikke er i orden.

Kristian Andersen (KD), Formand, Beskæftigelsesudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune

Ifølge lægerne er hun ikke i stand til at komme i arbejde de næste tre måneder på grund af fysiske og psykiske skader, men fra 1. juni har hun fået besked på at starte på et jobafklaringsforløb. Det undrer udvalgsformanden på området.

- Jeg synes, det lyder urimeligt. Derfor har jeg også bedt vores forvaltning om at kigge på, hvad der lægger til grund for, at den ikke er blevet forlænget, siger Kristian Andersen (KD), der er formand for beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs også Kræftsyg skal møde på jobcenter få dage efter operation

´Der er en bagside, som ikke er i orden´

Hilde-Kristin Reed Mogensen har de seneste seks måneder været igennem kemobehandling, der har resulteret i, at hun har fået fjernet det ene bryst og alle lymfekirtlerne i armhulen. Over sommeren skal hun i strålebehandling, og til februar næste år skal hun i medicinsk behandling.

Hendes behandling er derfor ikke færdig endnu, men fra 1. juni skal hun på en ledighedsydelse, der svarer til kontanthjælp. Det skal hun, fordi hun ikke har fået en vurdering, der siger, at hun kan fortsætte med sygedagpenge.

SYGEDAGPENGE, HVIS DU ER LØNMODTAGER

 • Du kan som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge fra den første fraværsdag. Udbetalingen ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. 
 • Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode.
 • Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.
 • Perioden kan forlænges, når en af syv betingelser er opfyldt:
 1. Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 2. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
 3. Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 5. En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
 6. Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.
 7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.
 • Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Kilde: borger.dk

Se mere

- Der er slet ikke tvivl om, at sygedagpengeloven er stram. Da man gik fra 52 uger til de 22 uger var det for at få folk tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det er jo egentlig en god intention, men i sådan en situation her kan vi jo allesammen se, at der er en bagside, som ikke er i orden, siger Kristian Andersen og fortsætter:

- Uanset om loven er opfyldt eller ej, så synes jeg, det er en forkert måde at behandle mennesker på. Hvis det virkelig er sådan, så skal vi bede Folketinget om at se på den lov og få lavet den om

Så hvis embedsmændene i Ringkøbing-Skjern Kommune vender tilbage og siger, at loven er sådan her, så mener du, at loven skal laves om?

- Jeg mener i hvert fald, man er nødt til at kigge på det, for jeg tror, at vi allesammen kan se, at det her ikke er i orden.

Hvis du bliver valgt ind til Folketinget på onsdag, er det så sådan en sag, du vil tage med derind?

- Det er klart, at det her med hvordan mennesker oplever systemet i en krisesituation er noget af det, som fylder rigtig meget for mig, siger Kristian Andersen.

´Pinligt for vores kommune´

Historien er kommet frem, efter at Hilde-Kristin Reed Mogensen har valgt at dele sin historie på Facebook. Lige nu har mere end 10.000 mennesker delt historien, og nu finder den også vej til næste møde i Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Sådan lyder det fra et andet medlem af udvalget.

- Det er pinligt for vores kommune, at vi lader syge borgere i stikken på den her måde. Vi skal have ændret kulturen i beskæftigelsesforvaltingen. Borgerne skal i centrum. Jeg vil diskutere sagen i Beskæftigelsesudvalget så vi kan få værdigheden tilbage i det her system. Det skal løses, udtaler Pia Vestergaard (SF), der også er medlem af Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I opslaget på Facebook skriver Hilde-Kristin Reed Mogensen, at hendes sag er afgjort. Det er dog ikke sikkert, fortæller Kim Ulv Christensen, der er fagchef for Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Et jobafklaringsforløb betyder bare, at man går fra én ydelse til en anden. Det betyder ikke, at man skal stille i JobCenteret eller at der iværksættes et konkret forløb, som borgeren skal stille op til. Borgeren har høringsret, og Jobcenteret vurderer borgerens svar, før der træffes en afgørelse, som kan påklages til Ankenævnet, siger Kim Ulv Christensen.

02:08

Her kan du se et længere interview med Kristian Andersen.

Luk video
02:37 Luk video