Region: Vi har ikke råd til bedre behandling

Behandlingstilbuddene til spiseforstyrrede i Region Nordjylland er ringere end andre steder, men regionen har ikke råd til en bedre behandling.

De seneste dage har vi fortalt historien om Louise Olesen, der gennem længere tid har været utilfreds med, hvordan Region Nordjylland har behandlet hendes spiseforstyrrelse. Derfor er flere nu ude med riven efter regionen.

- Jeg synes, det Region Nord tilbyder deres patienter, det er en andenklassesbehandling, siger Dorte Nielsen, der til daglig arbejder i Skive Kommune, hvor hun hjælper patienter med svære spiseforstyrrelser. Men i øjeblikket hjælper hun også frivilligt en patient, fordi hun ikke kan få den rette behandling i Region Nordjylland.

- Hvis du er ramt af en spiseforstyrrelse i Region Nordjylland, så er fakta, at du er dårligere stillet end andre steder i landet, mener hun.

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland tilbyder man dagbehandling til patienter, der har været indlagt med spiseforstyrrelse, men ikke i Region Nordjylland. Her har man kun fire sengepladser til patienter over 18 år med en spiseforstyrrelse, der kræver døgnbehandling. Men cheflæge i psykiatrien i Region Nordjylland, Morten Kjølbye, mener alligevel, at regionen lever op til Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger på området.

- Vi har mulighed for i det ambulante behandlingstilbud at tilbyde patienterne elementer der ligner behandlingen i et dagshospital. Det er elementerne psykoterapi, undervisning i patientens lidelser, mulighed for familiearbejde, mulighed for at inddrage diætist, mulighed for fysioterapi og så videre. Og hvis patientens vægt falder under et vist niveau, har vi mulighed for at indlægge patienten. Og hvis patienten har en alvorlig sværhedsgrad, har vi et samarbejde med Region Midtjylland, siger cheflæge Morten Kjølbye. TV MIDTVEST har været i kontakt med tidligere overlæge på psykiatrien i Aalborg, Peer Nøhr, som ikke ønsker at lade sig interviewe til kamera. Han har tidligere behandlet Louise Olesen og forklarer, at hun ikke har fået den hjælp, hun har behov for. Overlægen mener, at der bør kunne laves et tilbud til patienter, der har brug for dagbehandling og at det haster med at få oprettet specialiserede tilbud til patienter med spiseforstyrrelser i Region Nordjylland.

Region: Vi har ikke råd til bedre behandling

- Det er korrekt, vi har ikke nogen helt klart specialiseret afdeling som kan omfatte alle patienterne med spiseforstyrrelser. Det ville vi rigtig gerne have, men det har vi ikke haft mulighed inden for den økonomi og de personaleressourcer, vi har til rådighed desværre, siger Ulla Astmand (A), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Se hele historien og hør resten af regionens svar på kritikken i indslagene herunder:

Flere står nu frem med kritik af, hvordan spiseforstyrrede bliver behandlet. Region Nordjyllands behandlingstilbud er stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det har store konsekvenser for de spiseforstyrrede

Liveinterview med Ulla Astman, der forklarer, hvorfor Region Nordjylland behandler de spiseforstyrrede patienter, som de gør

Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.