Psykiatrien presset i bund: - Vi udskriver dem til ingen ting

Kommunerne står ikke klar til at gribe færdigbehandlede i psykiatrien, lyder kritikken fra Region Midtjylland.

Psykiatrien er under pres. De sidste fem år er antallet af voksne patienter steget med 16.000.

Det viser tal fra Danske Regioner.

Men ud over manglende sengepladser, presser det også overbelægningen, at kommunerne ikke er klar til at tage i mod de færdigbehandlede patienter.

- Det er et kæmpe problem. Konsekvensen er først og fremmest, at der bliver alt for presset i afdelingerne, siger Mikkel Rasmussen, næstformand i Psykiatriudvalget, Region Midtjylland, Psykiatrilisten.

- Men når vi så er nødt til at udskrive dem, fordi vi når til et bristepunkt, så udskriver vi dem til ingen ting. Og det har jo store konsekvenser, siger han.

quoteDet er et af de steder, hvor vi skal gøre det bedre. Det er et område, hvor vi skal kigge på, hvad det er for noget personale, vi har til rådighed. Vi nogle gange mangler nogle professionelle fagpersoner.

Lennart Qvist, løsgænger og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune​

- Hvis du skal have plads på et bosted eller bostøtte, så kan det jo tage måneder eller halve år, før man kan få den hjælp, man har brug for, siger Mikkel Rasmussen fra Psykiatrilisten.

Kommune: Det er en kæmpe udfordring

En af de kommuner, hvor behandlingstiden har været lang er Ringkøbing-Skjern Kommune.

En opgørelse fra Region Midtjylland fra 2018 viser, at kommunen havde en sagsbehandlingstid på 5 måneder og en ventetid på bostøtte på 14 dage, hvilket er højere end landsgennemsnittet.

- Det er en kæmpe kæmpe udfordring, siger Lennart Qvist, der er løsgænger og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

- Ofte er det borgere, der kommer hjem med meget kort varsel. Og så er det jo borgere med nogle udfordringer, der ikke altid er lige til at løse.

Lennart Qvist, der er løsgænger og formand Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, erkender, at de har store problemer med at tage i mod færdigbehandlede patienter fra Regionspsykiatrien. 
Foto: Jesper Thomsen, TV MIDTVEST

Ifølge ham er kommunen presset i forhold til det faglige personale, der skal tage sig af de færdigbehandlede patienter.

- Det er et af de steder, hvor vi skal gøre det bedre. Det er et område, hvor vi skal kigge på, hvad det er for noget personale, vi har til rådighed. For det er der, vi nogle gange mangler nogle professionelle, der kan løse opgaverne, siger Lennart Qvist, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

Han tror på, at løsningen skal findes i samarbejde med regionen.

I Psykiatrilisten i Region Midtjylland er de enige i, at samarbejdet skal forbedres.

- Det presser jo overbelægningsprocenten, hvis man ikke kan komme af med patienten. Så det sammenspil skal på en eller anden måde intensiveres.

- Der skal et indspark til det kommunale system, så det kommer til at fungere, lyder opfordringen fra Mikkel Rasmussen fra Psykiatrilisten.

Stor forskel på kommunerne

Også i Psykiatriudvalget i Region Midtjylland nikker de genkendende til problematikken om, at nogle kommuner tager for lang tid om at gribe patienterne fra Regionspsykiatrien. 

- Der er nogle kommuner, som næsten kan behandle en bostøtteansøgning fra dag til dag og så er der nogle kommuner, der tager flere uger og måneder, siger Jacob Ilsøe Klærke, Psykiatriudvalget, Region Midtjylland, SF, og fortsætter:

- Det er et rigtig stort problem. Vi kan se, at kommunerne er rigtig pressede på deres økonomi til det social- psykiatriske område.

Både Lennart Qvist fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Mikkel Rasmussen og JacobI Ilsør Klærle fra Region Midtjylland håber på, at der landspolitisk vil blive sat flere penge af til psykiatrien.

Mikkel Rasmussen fra Psykiatrilisten i Region Midtjylland og Jacob Ilsør Klærke fra Psykiatriudvalget er enige, at nogle kommuner ikke tager sig hurtigt nok af færdigbehandlede patienter.

Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.