Presset akutmodtagelse har tilfredse patienter

Generelt scorer Region Midtjyllands hospitaler højt, men der er plads til forbedringer, lyder det fra patienter.

Akutmodtagelsen i Gødstrup har tilfredse patienter, viser den første undersøgelse af patienttilfredsheden på hospitalet.
Akutmodtagelsen i Gødstrup har tilfredse patienter, viser den første undersøgelse af patienttilfredsheden på hospitalet.
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Risiko for fejl og et højt arbejdspres.

Læger og sygeplejersker på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup har gang på gang forsøgt at råbe højt om, at travlhed risikerer at ramme patienterne.

Nu viser det sig, at patienterne på akutmodtagelsen er godt tilfredse med den behandling, de har fået.

Det konkluderer hospitalet selv på baggrund af resultaterne fra de landsdækkende undersøgelser af patienttilfredshed, der dækker somatik, akutmodtagelser, fødende og psykiatrien.

I undersøgelsen giver godt 8000 akutte patienter hospitalets akutmodtagelsen en score over eller på landsgennemsnittet i 18 spørgsmål.

- Det glæder mig meget, at de akutte patienter føler sig taget godt imod, og at de oplever sammenhæng og tryghed i forløbet, hvis de skal indlægges på en anden afdeling, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak i en nyhed, der er lagt på hospitalets hjemmeside.

Tallene dækker også over de akutklinikker, som akutmodtagelsen driver.

Første undersøgelse

Det er hospitalets første deltagelse i den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed, der kendes som LUP.

Derfor er det ikke muligt at følge hospitalets udviklingen, men undersøgelsen fra 2020 viste, at den daværende akutmodtagelse i Holstebro scorede under gennemsnittet på flere punkter. Her var der dog kun 133 patienter, der havde svaret.

- I Brugerrådet følger vi med i, hvad der foregår i Akutmodtagelsen med stor spænding. Der har været meget mediebevågenhed, og derfor er jeg rigtig glad for at høre, at patienterne er rigtig godt tilfredse med deres besøg, siger medformand for brugerrådet på regionshospitalet Allan Bergholt til hospitalets hjemmeside.

På landsplan er 72 procent af patienterne i akutmodtagelserne i høj eller meget høj grad tilfredse med deres ophold- På tværs af Region Midtjyllands akutmodtagelser ligger det tal på 73 procent.

Region Midtjyllands øvrige hospitaler og afdelinger scorer generelt set over eller på landsgennemsnittet i undersøgelsen.

Plads til forbedringer

Hospitalsenhed Midt, der dækker hospitalerne i Viborg og Silkeborg, har som Gødstrup kun modtaget svar på eller over landsgennemsnittet. Det gælder for både somatik, akutmodtagelse og fødende.

- Resultaterne vidner om et generelt højt niveau på de midtjyske hospitaler til gavn for vores patienter. Det gør mig både stolt og glad. Æren tilfalder vores dygtige, engagerede medarbejdere, som hver dag yder behandling og pleje af høj kvalitet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse, der er udsendt af regionen.

Undersøgelsen peger dog også på, at der er flere steder, hvor regionens hospitaler kan forbedre sig.

Eksempelvis ønsker flere patienter på tværs af hospitaler og afdelinger, at de gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen.

For fødende gælder det desuden, at det i højere grad vil være endnu bedre forberedte på deres fødselsforløb.