Ny arbejdstidsaftale for folkeskolelærere på Mors

Tillid og fleksibilitet tilbage til lærere på Mors. Det er målet med en ny arbejdstidsaftale for lærere på Mors.

Som den første kommune i Region Nordjylland er der indgået en ny arbejdstidsaftale for folkeskolelærere på Mors. Aftalen skal sikre større fleksibilitet, styrke teamsamarbejdet og skabe mere arbejdsglæde. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Formålet med aftalen er at sikre den rette udvikling af den pædagogiske og læringsmæssige indsats i kommunens folkeskoler med fokus på den højtpræsterende skole, den professionelle lærer og leder og professionel kapital. Det er samtidigt aftalens formål at sikre de rette arbejdsbetingelser for ledere, lærere og børnehaveklasseledere. 

- Vi har i en længere periode ønsket fokus tilbage på opgaverne i stedet for rammerne. Derfor er den nye aftale også mere forenklet og baseret på tillid. Vi tror på, at øget fleksibilitet og gensidig respekt vil skabe mere arbejdsglæde og en bedre folkeskole, fortæller Vibeke Skou Hansen, centerchef for Skole og Dagtilbud.

Professionelt råderum

Et kerneområde i aftalen er den individuelle del, som sikrer den enkelte lærer og børnehaveklasseleder et professionelt råderum. Det betyder, at lærerne fremover selv kan vælge, hvor og hvornår de forbereder sig. I gennemsnit drejer det sig ca. om syv timer om ugen, som ofte er placeret i yderpositionerne af en arbejdsdag.

- Det handler om at sikre kvalitet i opgaveløsningen, og at lærerne får mulighed for at forberede sig derhjemme uden først at skulle aftale det med skoleledelsen.

- Vi skal udvise tillid til hinanden, og det skal give mening for alle parter uden, at man drukner i administrativt bøvl. Folk er professionelle, og vi skal behandle hinanden som sådan, fortæller Michael Dahlgaard, skoleleder på M. C. Holms Skole. 

quoteVi er tilfredse med aftalen og tror på, at den kan være et forbillede for resten af landet.

Philip Lehn Brand, formand for Thy Mors Lærerkreds

Forventningsafstemning og forståelse afgørende

Et centralt aspekt i aftalen er at anerkende vigtigheden af at arbejde i team. Samarbejdet mellem de enkelte ledelsesteam og medarbejderteam er prioriteret i erkendelse af, at dette samarbejde er afgørende for udvikling af praksis og hverdagen på skolerne.

- Vi har i en længere periode arbejdet med et lokalt formuleret professionsideal, som er den professionelle lærer, den professionelle skoleledelse og den højt præsterende skole. For hvis vi skal kvalificere samarbejdet kræver det også en klar forståelse og forventning for hinandens opgaver.

- Derfor indeholder aftalen også en præcisering af den del af arbejdstiden, der er afsat til samarbejde og udvikling for netop at skabe de bedst mulige resultater for skolernes samlede virke, fortæller Lars Zedlitz Alberg, skoleleder på Dueholmskolen.

Forbillede for resten af landet

- Vi er tilfredse med aftalen og tror på, at den kan være et forbillede for resten af landet, da den tager udgangspunkt i lærerarbejdet og skolernes opgaveløsning, fortæller Philip Lehn Brand, som er formand for Thy Mors Lærerkreds.

Også fra politisk side er der stor tilfredshed med den tilpassede arbejdstidsaftale.

- Vi er meget glade for, at parterne er blevet enige, og vi støtter fuldt op om aftalen, fortæller Lauge Larsen, som er formand for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune. 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Uddannelse.