Fyringer på vej i Fjordbank Mors

Fjordbank Mors vil være mindre, og det kommer til at koste mange stillinger.

Den kriseramte bank, Fjordbank Mors vil nu være et mindre pengeinstitut. Banken har for mange udlån for tiden, og dem skal der nu trimmes i. Det kommer til at koste mange jobs.

- Når vi bliver en mindre enhed, så må vi også se på, hvor stor en organisation skal der til, for at servicere den mindre enhed. Så der vil naturligvis ske en tilpasning af organisationen henover den kommende tid, siger bankdirektør Torben Sørensen til TV/MIDT-VEST.

Vil være mere lokale

Tidligere har Fjordbank Mors haft mange, og store udlån. Det skal nu være slut, banken vil være meget mere lokal.

- I den fremtidige bank er de naturlige kunder, dem vi kan se fra banken, og dem der er i armslængde, siger Torben Sørensen.

Staten må træde til

I går fratrådte den ene af de to direktører i Fjordbank Mors, Peter Christensen. Samtidigt måtte man bede staten om at træde til som ny storaktionær. I følge Torben Sørensen, vil staten i fremtiden eje omkring en tredjedel af banken.

Fjordbank Mors er økonomisk pressede. Regnskabet for 1. kvartal i 2011 afslørede et resultat efter skat på minus 26,8 mio. kroner. Samtidigt er der noteret nedskrivninger på 60,6 mio. kroner.