Tvind-sag lever

10 år efter Mogens Amdi Petersen blev anholdt i USA, lever sagen fortsat.

Den 17. februar 2002 blev Mogens Amdi Petersen anholdt i en lufthavn i Los Angeles i USA. Siden blev Tvind-stifteren frikendt for skattesvig, underslæb og misbrug af betroede penge ved byretten i Ringkøbing. Efterfølgende forsvandt han sammen med tre andre frikendte Tvind-folk, og en ankesag har aldrig kunnet gennemføres.

- Jeg synes det er ærgerligt, at der ikke bliver sat et punktum i sagen. Det må være utilfredsstillende for de pågældende, som er danske statsborgere, at de ikke kan rejse ind og ud af landet som de vil, siger Jens Kaasgaard, politidirektør i Midt- og Vestjylland og ham der i sin tid tog initiativ til sagen.

Sagen lever

Men selvom Mogens Amdi Petersen og Tvind-kollegerne er væk, så er sagen ikke død. Hos Statsadvokaten for Nord- og Østjylland lever den i bedste velgående.

- Tvind-sagen er hele tiden under en eller anden form for behandling. Det er naturligvis ikke en sag vi ser på hver dag, men den bliver jævnligt behandlet i den ene eller anden sammenhæng, siger statsadvokat Michael Møller Hansen.

Retssag til april

Tvind-sagen er strandet på at anklagemyndighedens anke aldrig er blevet forkyndt overfor hverken Mogens Amdi Petersen eller de øvrige Tvind-folk, som er væk. Forkyndelsen har skullet ske "personligt" - en regel som siden er blevet lempet - men som ikke virker med tilbagevirkende kraft.

Senest har Statsadvokaten forsøgt at gøre Mogens Amdi Petersen og kollegerne opmærksom på anken via Statstidende, men den går i følge Mogens Amdi Petersens forsvarer ikke.

- Det er et spørgsmål, om der er hjemmel i lovgivningen til det. Det er ikke noget domstolene har taget stilling til tidligere, siger advokat John Korsø Jensen.

Til april skal en retssag afgøre om det var lovligt, da Statsadvokaten forsøgte at gøre opmærksom på ankesagen i Statstidende.

- Det er selvfølgelig vores opfattelse, at det holder. Ellers havde vi ikke stablet det på benene. Det giver sig selv, siger Michael Møller Hansen, statsadvokat i Nord- og Østjylland, der forudser længere fængsesstraffe, hvis sagen en dag kommer i mål.

"Ikke den mindste fisk"

Foreløbig er kun en blevet fængslet i Tvind-sagen, nemlig Poul Jørgensen. Talsmanden blev i 2009 idømt en fængselsstraf på to-et-halvt år ved ankesagen i Vestre Landsret.

- Når Poul Jørgensen, der jo ikke er den største fisk, fik sådan en straf, så kan man kun  formode, hvordan det videre vil gå. Men jeg ved det jo ikke. I sidste ende er det op til retten, siger Jens Kaasgaard, politidirektør i Midt- og Vestjylland.

Mogens Amdi Petersen og de øvrige medlemmer af Tvind-toppen menes at opholde sig i Mexico. Et land, Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med.