sygeplejersker i røret ved 112-opkald

I Region Midtjylland vil man få en sygeplejerske i røret, når man ringer 112 og det drejer sig om en ulykke eller sygdom. Sådan vil det være fra 1. februar næste år.

Som det er nu kan personalet ved vagtcentralen bede om råd og vejledning hos sundhedspersonalet i AMK-vagtcentralen, der også fordeler akutbiler og ambulancer rundt i hele regionen. Men fremover bliver opkaldet stillet om til det sundhedfaglige personale, når henvendelsen drejer sig om ulykker eller sygdom.

Det betyder en mere sikker vurdering af, om der skal sendes en akutlægebil, en ambulance eller måske blot en taxa. Og i stedet for, at det er vagtcentralens personale, der skal give råd og vejledning videre, kan sygeplejerskerne give vejledningen direkte til den, der ringer ind.

Den nye ordning vil koste omkring 10 mio. kr. årligt.