Soldater med psykoser: Partier efterlyser bedre screening

Flere partier efterlyser bedre screening af soldater, inden de sendes i krig. Leder af forsvarets personeltjeneste i Karup forsikrer, at indsatsen allerede er styrket.

Psykoser, depressioner og selvmordsforsøg er blandt de problemer, som danske soldater har haft med i bagagen, da de blev sendt i krig.
   
Bagefter er den psykiske lidelse blevet værre. Derfor efterlyser flere partier nu bedre screening af soldater inden udsendelsen. Det skriver Ugebrevet A4, der har fået aktindsigt i 161 anonymiserede erstatningssager, der alle er blevet afvist.
   
I ni af sagerne fremgår det, at Forsvaret har sendt personer, som i forvejen var psykisk skrøbelige, til krigsområder. Det gælder soldater med tidligere selvmordsforsøg, psykiatriske indlæggelser og diagnoser, social isolation og selvmordstanker.
   
Både Socialdemokratiet og Konservative mener, at der skal sættes mere ind for at screene for psykisk sygdom.
   
- Vi skal blive bedre til at screene soldater. Hvis forsvaret er i tvivl om, hvor vidt soldaterne er robuste, skal vi lade være med at udsende dem, siger Bjarne Laustsen (S), næstformand i beskæftigelsesudvalget, til Ugebrevet A4.
   
Konservative er enige.

Forsvaret har de seneste år styrket veteranindsatsen, så psykologer taler med soldaterne før, under og efter udsendelsen. Hovedparten af de sager, som A4 har set med psykisk sårbare, der blev udsendt, stammer fra Balkan, men der er også eksempler fra Irak og Afghanistan.
   
- Forsvaret gør alt for at sikre, at det er robuste soldater, der bliver udsendt. I rekrutteringen bruger vi helbredsvurderinger, spørgeskemaer og strukturerede interviews med en psykolog, der bruger sin ekspertise til at vurdere eventuel sårbarhed, siger Jesper Helgesø, leder af Totalforsvarsarkivet Forsvarets Personeltjeneste i Karup.
   
- På størstedelen af uddannelserne bruger vi desuden kognitive test. Vi arbejder med at forbedre udvælgelsen både i forbindelse med ansættelse og forud for udsendelse.
   
Han oplyser, at det er soldaternes nærmeste leder, der bedst kender sine folk og kan vurdere, om en soldat er egnet til udsendelse.
   
Den ny forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), har ifølge Ugebrevet A4 ikke har haft mulighed for at kommentere sagen.