Sluse vil skylle iltsvindet væk

Forskere på Aalborg Universitet foreslår, at man bygger en sluse over Thyborøn Kanal. Den vil sikre, at vandet fra Vesterhavet kommer helt ind i Limfjorden.

En sluse over Thyborøn Kanal kan være med til at løse de massive problemer med iltsvind, der hvert år resulterer i døde fisk og muslinger i Limfjorden.

Det viser avancerede computer-beregninger, som forskere på Aalborg Universitet står bag.

- Hvis vi kan skifte det iltfattige vand ud med mere iltholdigt vand, så reducerer vi problemet med iltsvind, siger adjunkt Jørgen Quvang Harck Nørgaard.

Ideen går ud på at bygge en sluse over Thyborøn Kanal. Slusen skal fungere som en slags ventil, der kun lukker vand ind i fjorden. På den måde sikrer man, at det friske havvand kommer hele vejen ind i fjorden og dermed reelt skyller iltsvindet væk.

Problemet i dag er, at vandet fra havet ikke når ret langt ind i fjorden, og dermed opstår der om sommeren iltsvind i de indre dele af fjorden, hvor der stort set ikke er nogen vandgennemstrømning.

Virker også mod oversvømmelser

Man har flere gange tidligere diskuteret en sluse over Thyborøn Kanal. Men indtil nu har det mest handlet om at undgå oversvømmelser. Manden der i sin tid fik ideen - Jørgen Bülow Beck fra Havnecon Consulting i Lemvig - er dog overbevist om, at en sluse også vil betyde en markant forbedring af miljøet.

- Det gode vand fra Nissum Bredning, hvor der både er østers, muslinger, fisk og hummere, vil brede sig helt ind i fjorden, siger han.

Og det er brug for handling. Muslingefiskeriet burde lige nu være i fuld gang, men sæsonstarten er udskudt på grund af det massive iltsvind. Formanden for Muslingeerhvervet, Viggo Kjølhede, siger, at sommerens iltsvind var det værste i 15-20 år.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har ikke ønsket at kommenter forslaget om en sluse over Thyborøn Kanal. Ministeriet forklarer det med, at Kystdirektoratet lige nu er i gang med at lave en større analyse af den danske kyststrækning.

03:11 Luk video

01:56 Luk video