Slagteriarbejdere giver svineproducenter kniven

Fødevarerforbundet NNF, som er slagteriarbejdernes fagforening, sender kras kritik i retning af svineproducenterne.

På en generalforsamling i Fødevarerforbundet NNF er deltagerne blevet enige om en fælles udtalelse, der kritiserer svineproducenterne i skarpe vendinger for at sende smågrise til udlandet i stedet for at fede slagtesvin op til danske slagterier.

- Fødevareforbundet NNF har gennem flere år været i tæt dialog med landbrugets organisationer for at sikre flere slagtesvin til de danske slagterier. Fødevareforbundet NNF har gjort en meget stor indsats, men føler, at de danske svineproducenter ser passivt til. Vi opfordrer til, at landbrugets organisationer og svineproducenterne nu tager mere ansvar, står der blandt andet i udtalelsen fra formand i NNF Midtjylland Steen Hartmann.

Udtalelsen skal også ses i lyset af de pressede slagteriarbejdere, der i sidste uge valgte at strejke over den nye overenskomst, der blev forhandlet på plads på trods af at næsten alle slagteriarbejdere stemte imod overenskomsten. De seneste 13 år, er der ifølge NNF forsvundet 5,2 millioner slagtesvin fra de danske slagterier, og slagteriarbejderne er bekymrede for fremtiden. Udtalelsen slutter således:

- Nu ønsker Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland at se resultater. Det er svineproducenternes og landbrugets organisationers ansvar at sikre arbejdspladser i Danmark. Skal vi have gyllen, skal vi også have slagtesvinene, slutter Steen Hartmann.

Landbrug & Fødevarer: Det bliver bedre

Formand for svineproduktion i Landbrug & Fødevarer, Erik Larsen, forstår slagteriarbejdernes frustration, men maner til tålmodighed, fordi de seneste års investeringer i svinebranchen skal slå igennem, før der kommer flere slagtesvin til de danske slagterier.

- Vi er glade for det samarbejde vi har og har haft med NNF. De har været med til at få den seneste landbrugspakke igennem, og den gavner begge parter. Men de store investeringer f.eks. i nye staldanlæg, der er brug for for at vi kan blive mere konkurrencedygtige og sende flere grise til danske slagterier er først lige begyndt. Vi vil først se effekten af de investeringer i løbet af næste år, siger Erik Larsen, der selv er svineproducent.

Som en del af landbrugspakken blev der blandt andet fundet penge til en pulje, hvorfra landbruget kan søge tilskud til modernisering af f.eks. svinestalde.

Men selv om ansøgningsfristen til puljen for længst er lukket venter Natur- og Erhvervsstyrelsen ikke at være færdig med at behandle ansøgningerne før juni måned i år. 

- Og der fra vil der fortsat gå nogen tid, før der bliver bygget nye stalde og produktionen for alvor kommer i gang, siger Erik Larsen.

- Svineproducenterne og slagteriarbejderne har brug for hinanden, og vi får begge gavn af de her tiltag, siger Erik Larsen.  

 

Læs hele NNFs udtalelse her

 

 

 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.