Psykiatri: Region mangler tilbud

Der er stadig for mange retspsykiatriske patienter, som ikke egner sig til de nuværende psykiatriske tilbud. Nu ønsker både psykiatrien og regionerne en ny form for institutioner.

Der bliver flere og flere af de såkaldte retpsykiatriske patienter som optager pladser på de almindelige psykiatriske tilbud. Ifølge regionsformand Bent Hansen (S) er det langt fra hensigtsmæssigt. Han har arbejdet for at oprette en ny type institutioner som ligger i spændingsfeltet mellem fængslerne og de retspsykiatriske afdelinger.

Bjarne Dueholm er værge for sin nevø Peter, der lider af skizofreni. På et tidspunkt var Peter indlagt på et afsnit på Regionpsykiatrien Viborg-Skive, hvor der også var retspsykiatriske patienter, og det gav en ubehagelig oplevelse:

- Han var meget nede på det tidspunkt og meget påvirket af sin skizofreni. Pludselig kom der en sygeplejerske ind og sagde, at jeg skulle forlade afdelingen, fordi der var sket en utilsigtet hændelse, og jeg ser derefter to betjente og hører råb og skrig og så var det bare ud, siger Peters værge, Bjarne Dueholm.

Overlæge efterlyser politisk handling

Jens Peter Faurschou er overlæge på modtagelsen på Regionpsykiatrien Viborg-Skive. Især her er mange af patienterne retspsykiatriske, og det kan blive et problem for de almindeligt psykisk syge.

- Det svarer til, at man på én og samme afdeling metaforisk set har en dyb stille sø i den ene ende af vores afdeling, og i den anden afdeling kan have et stort vandfald med hvirvelstrømme. Det harmonerer ikke altid, siger han.

Siden 2001 er antallet af kriminelle, der dømmes til behandling i retspsykiatrien i stedet for fængsel, mere end tredoblet. Allerede i foråret foreslog regionernes formand, Bent Hansen, en helt ny type institutioner for de mange kriminelle psykiatriske patienter. Men justitsministeren har aldrig svaret.

- Der er ikke rigtig nogen, der har bidt på og sagt, at det er en god ide at prøve af, siger formanden for regionerne, Bent Hansen (S).

Men behovet for at noget må ske, skriger til himlen, mener Jens Peter Faurschou:

- Der er behov for en adskillelse mellem retspsykiatri og almen psykiatri. Jeg mener, det er en nødvendig debat at tage, rent politisk. Jeg synes, samfundet i dag, set med en psykiaters øjne, er præget af manglende kapacitet.

Se mere om de psykiatriske tilbud i TV MIDTVEST's serie om Søndersøparken 1.

Retspsykiatriske patienter presser psykiatrien - nu vil regionerne have en ny type institution til dem:

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.