Politikere retter ind efter kritik af fiskeriaftale

Politikere har ændret kvotefordeling søndag eftermiddag efter sønderlemmende kritik fra fiskerne.

Partierne bag Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri har i de seneste dage arbejdet for at finde en løsning til at tilbageføre de ekstra fisk, som regeringen har uddelt for meget til kystfiskerne.

Sidst på eftermiddagen søndag er det så lykkedes partierne bag aftalen at nå til enighed om en model. Partierne er: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

- Jamen vi har jo lyttet til den kritik, der er kommet fra fiskerne i forhold til den her kystfiskermodel, og jeg er glad for, at vi har fundet en løsning nu, hvor vi kan tilbageføre en pæn mængde fisk, sådan at både kystfiskeriet bliver styrket, som vi har besluttet og lovet dem, samtidig med at det øvrige fiskeri får lidt ekstra fisk at fiske efter, siger fødevareordfører for Socialdemokratiet, Simon Kollerup, til TV MIDTVEST.

Fisk tilbageføres

Kystfiskerne får efter partiernes justering fisk for 40 mio. kr. i landingsværdi, sådan som partierne aftalte med Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri i december 2016.

Den overskydende mængde fisk skal tilbageføres til den samlede kvotepulje for alle fiskere. Fiskene tilbageføres efter en fordeling, som miljø- og fødevareministeren har foreslået partierne. 

Det betyder, at der tilbageføres mængder for ca. 400 tons fisk fra den beskyttede kystfiskerpulje til alle fiskere. Fiskene, som tilbageføres, har en samlet landingsværdi på ca. 7,1 mio. kr., svarende til den merværdi som regeringens implementering af fiskeripakken har udløst. 

- Jeg håber da, at man nu vil få ja-hatten på og se positivt på det her, og så synes jeg, at vi som politikere skal dømmes, når året er omme, fordi så må vi jo se om kystfiskerne har fisket den her kvote. Har de ikke det, så ligger der jo også i aftalen, at dem som de ikke kan nå at fiske, de går over til de andre fiskere, så vi når at få fanget kvoten, og så kan det jo være at det ikke ser så slemt ud, som det lige pt. tyder på, siger medlem af Mijø- og Fødevareudvalget Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti.

quoteDet eneste, der ligesom peger nedad, det er nogle få fiskeres mundvige. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt.

Ib Poulsen, Dansk Folkeparti

Forventer ingen jubelscener

Ingen af de to forventer dog jubelscener fra fiskerne, som tidligere har været ude med ord som ”politisk makværk”.

- Jeg tror, fiskerne forhåbentligt vil anerkende, at vi har lyttet til deres kritik og har ført nogle fisk tilbage til dem, men jeg gør mig ikke nogen forventninger om, at der skal laves store hædersparader igennem Thyborøn Havn, fordi i den politiske aftale ligger der en styrkelse af kystfiskeriet, og det er ikke det, de kæmper for i fiskeriforeningen i Thyborøn, siger Simon Kollerup.

- De fiskere, der brokker sig nu, deres kvoter er højere nu i 17, end de var i 16. De generelle priser for fisk, de er jo steget gennem de sidste tre-fire år, og der er også meget, der tyder på, at de stiger igen. Det vil sige alle parametre peger opad.

Den endelige kvoteudmelding kommer, når Naturerhvervsstyrelsen i næste uge udsender en opdateret kvotefordeling til fiskerne.