Nyt diabetescenter kan forringe behandlingen

Midt- og vestjyder, der fremover bliver diagnosticeret med diabetes, risikerer at skulle rejse langt for at komme i behandling og til kontrol.

Nye midt- og vestjyske diabetespatienter risikerer at skulle rejse langt for at komme i behandling og til kontrol. Novo Nordisk Fonden vil i samarbejde med Region Midtjylland starte et nyt og moderne diabetescenter i Aarhus.

- Vi formår med det her center at øge vores forskningsaktivitet, vi formår at blive bedre til at behandle de patienter, som har nogle komplikationer, og vi formår også at hjælpe eksempelvis børn, siger Anders Kühnau, Soc. Dem., der er næstformand i Region Midtjylland.

quoteVi kan have en bekymring for, at det er de ressourcestærke patienter, dem der har overskud i det hele taget, der vil tage turen til Aarhus.

Torben Østergaard, specialeansvarlig overlæge, Regionshospitalet i Viborg.

Hvis diabetescenteret bliver en realitet skal nye diabetespatienter og børn i opstartsbehandling i Aarhus. Efterfølgende kan de så vælge mellem et regionshospital eller det nye diabetescenter. Centraliseringen af diabetesbehandlingen møder kritik fra regionens speciallæger.

- Der er ingen tvivl om, at hvis en stor del af diabetesbehandlingen i dag kommer til at foregå i Aarhus, så vil det også trække nogle læger derned, siger Torben Østergaard, der er specialeansvarlig overlæge på Regionshospitalet i Viborg.

Svage patienter lades i stikken

Frygten er, at behandlingstilbuddene forringes på Regionshospitalerne.

- Vi kan have en bekymring for, at det er de ressourcestærke patienter, dem der har overskud i det hele taget, der vil tage turen til Aarhus, siger Torben Østergaard.

I SF er de langt fra begejstret over tilbuddet fra Novo Nordisk Fonden. 

Jeg synes, det er for ugennemarbejdet. Vi synes om ideen, om et samarbejde, men vi synes det er helt uigennemsigtigt, hvad det egentlig er vi siger ja til. Susanne Back, der er regionsrådsmedlem for SF i Region Midtjylland.

Der er stort flertal for diabetescentret i Aarhus. Kun SF og Enhedslisten er imod.