Ny test af gamle køer

I dag er der familieforøgelse hos en økologisk landmand ved Kjellerup, når en flok slægtninge af gamle racer flytter ind for at blive testet i sammenligning med moderne malkekøer.

Det økologiske mejeri Naturmælk og seks af mejeriets leverandører er gået sammen med forskere fra Aarhus Universitet for at undersøge, om gamle danske kvægracer har gener, som det stadig er værd at bygge videre på i de økologiske besætninger.

- Vi håber meget, at forskningsprojektet kan give konkrete resultater, så vi i fremtiden kan tilbyde forbrugerne nye økologiske specialprodukter baseret på mælk fra gamle racer, siger direktør Leif Friis Jørgensen fra Naturmælk.

Det drejer sig om køer fra den gamle røde danske malkerace, der ligner dem fra Morten Korch-filmene, og køer af den gamle sortbrogede race Jysk Kvæg, som kun findes i ganske få besætninger.

Foruden gården ved Kjellerup er fem andre gårde i syd- og sønderjylland med i projektet. I dag modtager landmændene kvierne af gamle racer, som skal være en del af deres besætninger i de kommende fire år.

- Igennem mange år er der blev avlet intensivt på malkekøerne for at få dem til at give mere mælk. Det er måske gået ud over andre egenskaber, som er gået tabt. Derfor vil vi undersøge, om køer af gamle racer har gener, der gør dem interessante i forhold til økologisk produktion. Det kan også være, at deres mælk har en anden og bedre sammensætning af fedt og protein, som kan give bedre produkter til forbrugerne, siger Morten Kargo, som er kvægforsker ved Aarhus Universitet.

Hidtil har man ikke for alvor kunnet undersøge de gamle racers produktionsegenskaber, fordi de få dyr, som er tilbage, typisk står i meget små besætninger. Nu bliver de for første gang testet under præcis samme vilkår som højtydende, moderne køer i økologiske produktionsbesætninger.  Hvis forsøget bliver en succes, kan det ikke alene føre til stærkere køer og nye mælkeprodukter, men også være med til at sikre, at genressourcer, som er ved at forsvinde, vil blive bevaret for eftertiden.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.