Ledige tør ikke arbejde frivilligt

Arbejdsløse er bange for at miste deres dagpenge, hvis de laver frivilligt arbejde.

Flere foreninger i Midt- og Vestjylland mister frivillig arbejdskraft.  Arbejdsløse frivillige må nemlig ikke have mere end fire timers frivilligt arbejde om ugen, når de er på dagpenge. Det har store konsekvenser for de ledige og for foreningerne.

- Frivillige henvender sig til os og siger, at de er bange for at miste deres dagpenge. De er usikre på, om de f.eks. kan træne deres børn, som de ellers hidtil har gjort. Det her betyder jo desværre, at der er nogle frivillige, som afstår fra at lave frivilligt arbejde, som de måske har gjort før de blev ledige, fordi de risikerer at miste deres dagpenge, siger siger Per Bang, formand, DGI Midtjylland.

Vita Rachlitz fra Silkeborg er en af dem, som tidligere har haft mange forskellige frivillige jobs. Hun har måtte skære kraftigt ned på antallet af timer, efter hun kom på dagpenge.

- Jeg har lavet forskelligt frivilligt arbejde i mange år. Jeg har aldrig tænkt på det som noget, jeg på et tidspunkt skulle begrænse. Hvis jeg kunne, så havde jeg mange flere frivillige timer, for det gør mig glad, og det holder mig i gang, siger Vita Rachlitz, som arbejder som frivillig instruktør.

Dansk Idrætsforbund og DGI har nu sendt et brev til Beskæftigelsesministeriet, hvor de gør rede for problematikken for deres frivillige.

- Det er fuldstændig grotesk, for vi ved, at det er godt for de frivillige at lave frivilligt arbejde - det giver personlige kompetencer og sociale netværk og foreningerne har rigtig meget brug for frivilligt arbejde, så det giver ingen mening, siger Per Bang, formand, DGI Midtjylland.

Reglerne bør ændres

Andres Steenberg fra Radikale Venstre mener, at reglerne skal bestykke de ledige og ikke lave begrænsninger for dem.

- Reglen er udemærket til at sørge for, at den ledige ikke bliver udnyttet til at arbejde frivilligt for en virksomhed frem for at få ordentlig løn. Men jeg synes heller ikke det er rimeligt, at man f.eks. ikke kan være fodboldtræner, ved siden af at man får dagpenge, og derfor synes jeg godt, at man kan kigge de her regler efter i sømmene, siger Andreas Steenberg, MF, Radikale venstre.

Han vil sammen med resten af Det Radikale Venstre have problematikken vendt, når en kommende dagpengekommission skal se dagpengesystemet efter i sømmene.

Mellem 12 og 15.000 frivillige lægger hver dag timer i regionens godt 470 sportsforeninger.