Kystbyggeri skal få folk til Vestjylland

Skatteministeren og miljøministeren er klar til at ændre på kystbeskyttelsereglerne, så det bliver muligt at bygge tæt på hav og fjord.

Venstre vil stoppe affolkningen i udkants-Danmark. Skatteminister, Kristian Jensen og miljøminister Troels Lund er klart med nyt udspil, der åbner for kystnærhedszonen. Den betyder, at man de fleste steder ikke må bygge tættere end tre kilometer på hav og fjord.

- Det er ikke hensigtsmæssigt alle steder. Vi skal overveje udvikling og byggeri de steder, hvor afvandringen er størst. Som for eksempel på Mors, hvor den zone hele vejen rundt om øen tager en god del af mulighederne, forklarer miljøminister, Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten.

Ministrene understreger dog, at de ikke har planer om at åbne for byggeri, der er tættere end 300 meter på kysten. Udover boliger tættere på kysten vil de to venstre-ministre også tiltrække turister til udkantsområderne ved at støtte mindre butikker og udsætte for eksempel vilde heste og bisonokser i naturen.

- Mange mennesker i ydreområderne føler sig oversete og oplever, at investeringerne ligger i byerne. De vil gerne have flere handelsmuligheder, og vi skal fordomsfrit diskutere muligheden for at bygge tættere på kysten, siger skatteminister, Kristian Jensen til Jyllands-Posten.