Kommuner får nyt våben mod udlejning af ubeboelige rønner

Regeringen, S og DF vil gøre det sværere for ejere af sundhedsfarlige huse at leje dem ud til beboelse.

Det er for svært for kommunerne at hindre, at ejere af sundhedsskadelige og brandfarlige boliger udlejer deres ubeboelige huse.

Med den begrundelse er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om at ændre reglerne, så kommunerne fremover kan kræve, at udlejere af visse boliger skal anmelde, hvis de ønsker at leje en bolig ud.

Kommunen får dermed lettere ved at gribe ind, hvis en bolig ikke er egnet til beboelse.

- På den måde kan kommunen undgå, at den senere skal genhuse lejeren på kommunens regning, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, mener, at der er en tendens til, at stadig flere borgere med sociale problemer bliver skubbet ud af byerne til kommuner i yderområderne.

- De bliver ofre for kyniske boligspekulanter, der opkøber ubeboelige rønner, og lejer dem ud til folk på overførsel, siger Kaare Dybvad i pressemeddelelsen.

Ny 40-års regel

Hvis en udlejer ønsker at udleje en bolig, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i et år, skal udlejer underrette kommunen senest 30 dage før, lejeren flytter ind, lyder den nye regel.

Det giver kommunen mulighed for at undersøge, om boligen er sundheds- eller brandfarlig, inden boligen tages i brug. Er dette tilfældet kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse.

Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, understreger, at udlejere, der undlader at melde ind til kommunen, selv kommer til at betale for genhusning af lejerne.

- Vi har desværre nogle, der spekulerer i folks udsathed, siger hun.

Det bliver frivilligt for kommunerne, om de vil benytte sig af den nye regel, og det er vigtigt for DF.

- Det er ikke et redskab, alle kommuner har behov for. Det er specielt de mindre landkommuner, der oplever denne her udfordring, siger Merete Dea Larsen.

- Vi må se, hvor langt vi når med det her. Og så må vi se, om der skal flere initiativer i gang.

Merete Dea Larsen oplyser, at det også er aftalt, at bødestraffen skal skærpes.
 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.