Igen liv i Limfjorden

Efter sommerens iltsvind i Limfjorden, er der igen optimisme fra bunden af fjorden.

Sommerens iltsvind i Limfjorden var det værste i 15-20 år og bragte bekymrede miner frem hos muslingefiskerne - mange områder i Limfjorden var meget hårdt ramt. Men nu er der ved at komme liv på bunden af Limfjorden igen, og det tegner godt for forårets muslingefiskeri.- De sidste meldinger, jeg har fået på noget af alt det ny-yngel, der er kommet rundt omkring, det er, at det vokser rigtig fint. Der er noget af det, der allerede er oppe på tre centimeter. Vi krydser fingre for, at de kommer op, til vi skal i gang i foråret, forklarer Viggo Kjølhede, der er formand for foreningen Muslingefiskeriet.

 Han har selv oplevet områder i Limfjorden, hvor de ikke kunne finde muslinger efter iltsvindet, men nu er der altså kommet en masse ny-yngel.- Det er positivt. De muslinger, der bliver fundet nu, de er i en god stand kødmæssigt og det hele, så umiddelbart ser det fint ud, siger Viggo Kjølhede.